ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moet een Algemeen Nut Beogende Instelling op haar internetsite diverse gegevens publiceren. IJHOE deelt graag het volgende:

  • De naam van de instelling: de stichting IJHOE heet voluit “Stichting IJsselmuiden helpt Oekraïne”.
  • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van de stichting IJHOE is: 8136.39.773.
  • Het post- of bezoekadres van de instelling: het adres van de penningmeester van de stichting IJhoe is G.J. Neleman, Ringmus 28, 8271HE IJsselmuiden.
  • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Ons doel is om het leven van West-Oekraïners waardevoller te maken. Dit doen wij door het verlenen van geestelijke en materiële hulp en zorg. Meer informatie vind je op de pagina Over IJHOE.
  • De hoofdlijnen van het beleidsplan: dit vind je op de pagina over het beleidsplan.
  • De functie van de bestuurders (de belastingdienst bedoelt hiermee de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’): elk van deze drie functies zijn binnen de stichting IJsselmuiden helpt Oekraïne belegd.
  • De namen van de bestuurders: voorzitter: de heer A. Penninkhof, secretaris: de heer Wout van de Wetering en penningmeester is de heer G.J. Neleman.
  • Het beloningsbeleid: de stichting “IJsselmuiden helpt Oekraïne” kent geen bezoldigd bestuur of directie of personeel.

Hoe jij mee kunt doen

Word donateur, of maak een gift over

Specifiek project

Geven aan een specifiek project is mogelijk. Zo help je heel bewust mee aan datgene wat jij belangrijk vindt. Dit kan één van de projecten zijn waar we actief op inzetten, altijd in samenwerking met de lokale bevolking. 

Giftgevers

Als giftgever help je met jouw gift de IJHOE in specifieke projecten of situaties. Zo zal jouw geld in de winter bijvoorbeeld naar voedselpakketten gaan. Jouw geld wordt besteed aan eenmalige projecten of acties. 

Donateurs

Als donateur help je voor een vast bedrag per maand mensen in armoede. Door ons periodiek te steunen creëer je meer mogelijkheden voor ons om mensen en projecten in Oekraïne vast te steunen.
Dit geeft rust en zekerheid!

Neem contact op

Neem via onderstaande gegevens contact met ons op, of vul het formulier in met jouw vraag of opmerking.

Ringmus 28, 8271 HE, IJsselmuiden