Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

Hoofdlijnen Beleidsplan

 

IJHOE wil basisvoorzieningen creëren in Oekraïne op het gebied van

  • Kerkelijke gebouwen
  • Onderwijs
  • Evangelisatie
  • Landbouw
  • Studenten
  • Sociale projecten

Daaronder vallen zaken die essentieel zijn voor het goed functioneren van de bovenbeschreven basisvoorzieningen. Het is nadrukkelijk niet ons streven om daarnaast minder relevante zaken uit te laten voeren, die meer ter verfraaiing dienen dan dat ze de basale behoeften dekken.

Bij bouwactiviteiten geldt dat we proberen een naar omstandigheden een zo goed mogelijk product te laten bouwen voor een zo goed mogelijke prijs, zodat de activiteiten die erin gepland zijn goed kunnen plaatsvinden. Daarbij letten we op kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit en ook nu weer, binnen de gegeven omstandigheden, die vaak verre van ideaal zijn.

We gaan in principe niet mee in projecten die verfraaiing beogen, of die te maken hebben met onderhoud, tenzij er direct gevaar dreigt dat het gebouw de functionaliteit verliest. Dan nog zal het een afwegen van belangen en mogelijkheden zijn om de juiste conclusies te kunnen trekken.

Bij onderwijs gaat het erom, dat we leerkrachten genoeg handvatten bieden, waardoor ze op een acceptabele manier kunnen lesgeven. Dat kan betekenen, dat we aanpassingen aan het gebouw moeten doen, of dat we qua meubilair of voorzieningen zaken leveren. Ook hier past ons terughoudendheid en beperkt het leveren van materiaal zich tot eerder genoemde basisvoorzieningen.

Bij evangelisatie denken we aan het ondersteunen van activiteiten, zoals zomerkampen, het uitdelen van Bijbels en als het mogelijk blijkt, het vertalen en verspreiden van relevante lectuur.

Bij landbouw valt er te denken aan het in bedrijf hebben van enkele tractoren, die gehuurd kunnen worden, om zo de kleinschalige landbouw te stimuleren. In uitzonderingsgevallen kan er een lening aangegaan worden ( microkrediet ), die in een nader te bepalen aantal jaren terugbetaald wordt.

Bij studenten denken we aan het ondersteunen van een aantal studenten, die daardoor de kans krijgen om in een andere plaats te studeren, in de hoop dat ze later hun talenten inzetten in dit deel van Oekraïne. De praktijk is weerbarstig, want veel studenten vertrekken naar Hongarije of andere landen, omdat het daar makkelijker is een toekomst op te bouwen.

Bij de sociale projecten kijken we sterk naar wat de mensen nodig hebben aan basisbehoeften. In Mezögecse ondersteunen we de diaconie, die operaties, medische kosten, medicijnen, reiskosten, verwarming en eten betalen voor arme gemeenteleden, die niet voor zichzelf kunnen zorgen. In Kaszony ondersteunen we twee diaconale werkers, die veel gezinnen en alleenstaanden in moeilijke omstandigheden kennen en ze helpen, waar mogelijk.

Onder deze noemer vallen ook de activiteiten ten behoeve van het diaconale centrum ‘Tabitha’ en het huis waar gehandicapte kinderen zullen worden geholpen in Mezövari.

In alle gevallen is ons streven om zoveel mogelijk buiten de exploitatiekosten te blijven. Er is indertijd gekozen om de gaarkeuken in Dercen ook financieel te ondersteunen, maar wel in beperkte mate, omdat we anders minder mogelijkheden hebben om andere zaken te kunnen financieren. We maken in overleg met de partners in Dercen een plan om te komen tot verantwoorde keuzes.

Dat betekent concreet dat we ons zo goed mogelijk proberen te houden aan deze grote lijnen en dat we voor zaken, die niet vallen onder bovengenoemde categorieën, niet meer open staan. Het zou ons afleiden van de doelstelling die we overeind willen houden.

Dat betekent ook dat we aanvragen van anderen wel serieus nemen, maar zullen toetsen aan onze doelstelling. Komt deze niet overeen, dan doen we er in principe niet aan mee. Er zullen in de praktijk altijd bespreekgevallen blijven bestaan, maar het is wel goed te weten, wat dan onze basis is.

N.B. Voor alle projecten geldt, dat we een deel van de kosten financieren en dat we van de partners ook een substantiële bijdrage vragen. Het meedoen van andere partners wordt in principe toegejuicht.

 

IJsselmuiden, 23 oktober 2012