Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

Financiële verantwoording 2018

Toelichting 2018 op de af te dragen gelden die tegenover de kas/ en banksaldi op de balans staan.

Algemene reserve 

Er zijn giften (zowel contant als per bank) ontvangen zonder dat er een bestedingsdoel is opgegeven.
Overheadkosten die gemaakt worden door werkgroepleden van IJhoe, vergoeden zij op vrijwillige basis aan IJhoe. De netto overhead van €   1.864 is voornamelijk voor kosten van de reis naar Oekraïne en vaste kosten.
In 2018 zijn een aantal grote giften ontvangen
Er is €  2.017 besteed aan Stefan en Margaretha Bakker tbv Mezovari gehandicapten
Er is €   4.413 besteed in Gesce (diaconie € 2.000 en divers €  2413)
Er is €   500 besteed in Csoma (dak kinderruimte)
Er is €   300 besteed in Kaszony (extra diaconale hulp)
Er is €   500 besteed in Mirnoe (onderhoud kerk)

Fonds Kaszóny

De diaconie van de hervormde gemeente IJsselmuiden collecteert elk najaar t.b.v. IJhoe. De opbrengst bestemmen we altijd voor twee diaconale werkers van de kerkelijke gemeente te Kázóny; zij krijgen elk voorjaar een vast bedrag van € 1.500. De diaconiecollecte in het najaar 2018 heeft € 1.935,13 opbracht. Dit bedrag is nog niet ontvangen in 2018. Het restantbedrag gaat naar voedselpakketten.

Fonds Tabhitha Dercen

Er is totaal €  13.319 besteed aan de gaarkeuken. Per bank zijn er veel (periodieke) giften voor de gaarkeuken in Tabitha' ontvangen. Totaal €  13.314.

Fonds Mesövari

Geen uitgaven in 2018, staat gepland voor 2019

Fonds school Kaszóny

In 2017 is begonnen met het opknappen van een school. 1 sponsor draagt alle kosten.

Fonds nieuw project

Geen uitgaven in 2018, staat gepland voor 2019

Fonds voedselpakketten

In 2018 is er weer een oproep geweest om de allerarmsten in de winter te voorzien van eten. De totale opbrengst was € 9.742 en er is €  5.310 achtergelaten voor de allerarmste inwoners uit de regio tbv 1 winterperioden. Voor de inwoners van Botragy is nog een bedrag toegezegd van €  2.000. Deze wordt in 2019 afgegeven.

Fonds humanitaire hulp

Het bedrag van €  9.525 zal in 2019 besteed worden aan de opvang van extra gehandicapte kinderen in Mezovari

Fonds kerkelijk centrum

Voor het onderhoud van het kerkelijk centrum in Kaszony is een bedrag van € 7.500 gereserveerd. Uitvoering in mei 2019