Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

Financiële verantwoording 2013 


 

Activa

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

beginbalans

eindbalans

Verloop

 

 

beginbalans

eindbalans

Verloop

bank

50.510

46.500

-4.010

 

eigen vermogen

47.110

0

-47.110

vordering

1.600

1.600

0

 

schuld

5.000

0

-5.000

 

 

 

 

 

ongelabeld geld

 

36.755

36.755

 

 

 

 

 

Fonds lening u/g

 

1.600

1.600

 

 

 

 

 

Kázóny

 

1.500

1.500

 

 

 

 

 

Tabhitha' Dercen

 

4.000

4.000

 

 

 

 

 

Mesövari (gehandicaptenhuis)

 

2.245

2.245

 

 

 

 

 

Mesövari 04/2015

 

2.000

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totaal

52.110

48.100

-4.010

 

totaal

52.110

48.100

-4.010

Toelichting 2013 op de af te dragen gelden die tegenover de kas/ en banksaldi op de balans staan.

Ongelabeld

Er zijn giften (zowel contant als per bank) ontvangen zonder dat er een bestedingsdoel is opgegeven. Deze giften staan 'ongelabeld' onder de af te dragen gelden. Het gaat om (veelal periodieke) giften van € 5.700 en een legaat groot € 3.500.

Overheadkosten die gemaakt worden voor werkgroepleden van IJhoe, vergoeden zij op vrijwillige basis aan IJhoe. De netto overhead van € 2.500 is voornamelijk voor brandstofkosten van de reizen naar Oekraïne.

Ten slotte is er € 2.600 ongelabeld geld besteed in Gesce (diaconie, dokterspost, school, kinderdagverblijf, studiefonds).

Fonds leningen u/g

Al enkele jaren staat er een lening uit t.b.v. een vernieuwende landbouwer in Oekraïne. Onze zakelijke intentie met deze lening u/g was o.a. dat er een stimulans uitging op zijn omgeving.

Kázóny

De diaconie van de hervormde gemeente IJsselmuiden collecteert elk najaar t.b.v. IJhoe. In 2013 bracht dat € 1.560 op. De opbrengst bestemmen we altijd voor twee diaconale werkers van de kerkelijke gemeente te Kázóny; zij krijgen elk voorjaar een vast bedrag van € 1.500 van ons. Daarnaast is er € 5.000 besteed aan renovatie van een gebouw voor catechisatie, vergaderingen, etc.

'Tabhitha' Dercen

Per bank zijn er veelal periodieke giften voor de gaarkeuken in Tabitha' per bank ontvangen. Het gaat om € 9.000. We hebben € 10.000 besteed t.b.v. 'Tabitha'.

Mesövari

De opbrengst van de appeltaartenactie is gelabeld voor Mesövari (€ 1.655 na aftrek (kopieer)kosten). Een sportief evenement, de wandeltocht van Spanga (Fr.) naar IJsselmuiden, bracht € 7.000 op na aftrek kosten. Oktober 2013 was er de zangavond in de Bovenkerk van 3 mannenkoren. Diverse kosten zijn gesponsord waardoor de omzet tevens de opbrengst was, € 4.600.

Aan bouw en exploitatie is besteed € 7.400 resp. € 2.900.

Kleine fondsen

Aan doktersbehandelingen, studiefonds en landbouw is een paar honderd euro besteed.

Schuld

Van een particulier ontvingen wij een lening o/g van € 10.000. Met die funding hebben wij een lening u/g voor een palletfabriek verstrekt. Begin 2013 bedroeg onze schuld nog € 5.000. In de loop van  2013 heeft IJhoe deze lening o/g afgelost.

Behalve af te dragen gelden die we ontvingen, heeft IJhoe geen schulden of verplichtingen.