Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

Financiële verantwoording 2012

 

 


Activa


Verloop


Passiva


Verloop


begin-balans

eind-balansbegin-balans

eind-balans


bank

€      78.844

€    50.510

€   -28.334

eigen vermogen

€      80.444

€      47.110

€   -33.334

vordering 

€        1.600

€      1.600

€              -

schuld

€              -

€        5.000

€      5.000

Totaal

€      80.444

€    52.110

€   -28.334

Totaal

€      80.444

€      52.110

€     -28.334

Het eigen vermogen fungeert als sluitpost van dit overzicht en reageert vooral op bankstanden. In 2012 is het banksaldo teruggelopen met €  28.000, doordat er €  22.500 in een kindertehuis te Mesövari is gestoken. Daar staat tegenover een opbrengst van €  10.000 aan ontvangen giften hiervoor.

De volleybalavond bracht €  2.100 op; de appeltaartenactie €  1.500. Gaarkeuken Dercen (exploitatie en inrichting) kosten € 20.000 tezamen met bijdragen voor diaconie te Gesce en Bótragy.

Funding in het algemeen: entree concert, inleggeld fietstocht, verkoopopbrengst appeltaartenactie, inleggeld wandeltocht. Verder vele periodieke donaties.