Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

ANBI:

Vanaf 1 januari 2014 moet een Algemeen Nut Beogende Instelling op haar internetsite diverse gegevens publiceren. IJHOE deelt graag het volgende met u:

  • de naam van de instelling: de stichting IJhoe heet voluit “Stichting IJsselmuiden helpt Oekraïne”
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van de stichting IJhoe is: 8136.39.773
  • het post- of bezoekadres van de instelling: het adres van de penningmeester van de stichting IJhoe is G.J. Neleman, Ringmus 28, 8271HE IJsselmuiden
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  • de hoofdlijnen van het beleidsplan: zie hier
  • de functie van de bestuurders (de belastingdienst bedoelt hiermee de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’): elk van deze drie functies zijn binnen de stichting IJsselmuiden helpt Oekraïne belegd.
  • de namen van de bestuurders: voorzitter: de heer G. ten Berge, secretaris: de heer A. Penninkhof en penningmeester is de heer G.J. Neleman.
  • het beloningsbeleid: de stichting “IJsselmuiden helpt Oekraïne” kent geen bezoldigd bestuur of directie of personeel.
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: klik hier

 

De financiële verantwoordingen vanaf 2012 vindt u onder de desbetreffende tabblad hierboven.