Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

11 - 17 oktober 2012

 

Meestal bezoeken we van IJhoe in het voorjaar en in het najaar Oekraïne. Zo ook de afgelopen weken. Donderdag 11 oktober begeven Gerrit Keizer, Erik van Dijk, Rien van Dalfsen, Gerrit ten Berge, Gerrinus Klooster, Jan Boer en Herman ten Berge zich in alle vroegte op weg naar Budapest waar wordt overnacht. De volgende dag zijn we dan na het middaguur bij de grens van Oekraïne. Daar is altijd nog een ouderwetse controle door douane en grenswacht, daarom zetten we zaken die niet op de laadlijst vermeld zijn ( enkele ketels voor de gaarkeuken en wat dozen ) bij een Hongaarse vriend van ds.Zsukovszky van Dercen in de loods. Onze Oekraïense vrienden zijn ervaren om deze spullen snel de grens over te krijgen.

 

Deze week logeren we in het grensdorpje Kazony waar de gemeente een klein landhuis teruggekregen heeft na de val van het communisme. Dit gebouw is de afgelopen jaren gerenoveerd, ook met financiële hulp van IJhoe en jongeren van de Pieter Zandt staken hier twee jaar geleden de handen uit de mouwen. Het wordt gebruikt als verenigingsgebouw voor kerkenraadsvergaderingen, jeugdwerk en catechisaties. Ook worden er kamers verhuurd aan toeristen wat nu al een welkome bron van inkomsten is gebleken voor de kerkelijke gemeente.

 

Het domineesechtpaar, Ferenc en Julianna Radvandsky is erg blij om ons enkele dagen te kunnen herbergen. Ze studeerden twee jaar in Kampen en hebben hier een goede tijd gehad. Ze maken zich duidelijk zorgen over hun dorp en kerkelijke gemeente. Steeds meer mensen van hun leeftijd trekken naar Hongarije omdat het leven daar gemakkelijk is. Het welzijn in dit deel voormalig Hongarije wordt er namelijk niet beter op door dwang op Oekraïense inburgering en discriminatie. Ons echtpaar koos uit dienstbaarheid voor deze plek in Oekraïne, hoewel ze met hun scholing en gaven ook gemakkelijk in het buitenland terecht konden. Als vele anderen dan wel gaan, dan is dat teleurstellend.

 

De eerste vergadering is in Gesce, het dorp waar het 18 jaar geleden allemaal begon voor IJhoe. We ondersteunen hier nog op het gebied van diaconie (operaties, hout voor de winter, armenzorg), studiefonds, kerk, trekker en scholen.

 

Prominent in deze week is het gebouw Tabitha in Dercen. Dankzij giften die IJhoe uit onze gemeente ontving, de fietssponsortochten, appeltaartenacties en subsidie van het NCDO (nederlandse overheid) is in dit gebouw een gaarkeuken gerealiseerd met doucheruimte voor bejaarden, een plek voor jongeren en een brandweerkazerne. De vertrekken die klaar zijn, zien er prima uit. Mooi en hygiënisch tegelwerk in de ruimtes voor jeugdwerk en kindercrèche, mooie vouwwand gemaakt van deuren uit Nederland. Tijdens de vergadering blijkt dat de bouw uitstekend binnen het budget is gerealiseerd. Er is nog geld over en dat krijgen we terug. Een deel geven we ter plekke terug om nog enkele verbeteringen te treffen.

 

Zondagmiddag is dit gebouw geopend na een kerkdienst. De dienst duurt tweeënhalf uur, maar valt ons niet lang door de afwisseling van sprekers en de verschillende groepjes van meisjes die zingen. Prachtig! Voor de brandweerdeur is een lint gespannen van de Oekraïne en Nederlandse vlag. Namens IJhoe knipt Herman ten Berge het lint door.Daarna zegent het hoofd van de classis, bisschop ds. Sandor, het gebouw in.

 

Tot zover de bouwrealisatie. Nu de exploitatie van de keuken en de doucheruimte. Daarin zit nog een gat van ruim € 10.000 per jaar. We hebben altijd aangegeven niet (langdurig) in de exploitatie betrokken te willen worden, maar we kunnen ook niet zo kort na de start dit diaconale project laten varen. We beraden ons hoe dit gedekt te krijgen.

Maandag is de dag waarop de gehandicaptenzorg in Mesövari centraal staat. ’s Morgens rijden we naar de voormalige maalderij door een prachtig landschap in herfstkleuren. We ontmoeten bisschop Sandor weer die hier de verbouwing leidt. In vier maanden is door de inzet van 200 vrijwilligers, ook uit omliggende gemeenten, al veel bereikt: de verlaging in het dak is opgehoogd tot de normale nokhoogte, er is een ruimte voor badtherapie achter gebouwd en de binnenwanden zijn gestukt en kozijnen zijn gemonteerd.

 

IJhoe wil graag bijdragen aan de koop en renovatie van dit gebouw, maar alleen met medefinanciers. We willen zekerheid of de kerk de exploitatie de komen jaren rond krijgt. Net als in Dercen, is ook hier ons doel om niet betrokken te worden in onafzienbare jaarlijkse betalingen. Daartoe bezoeken Rien van Dalfsen en Gerrit en Berge van maandag- tot dinsdagavond een conferentie in Beregszasz. Hulpverleners uit verschillende landen vergaderen om het gehandicaptenwerk in dit deel van Oekraïne te ondersteunen. De uitkomst van de besprekingen zijn bemoedigend! Men komt uit de kosten en IJhoe besluit haar steentje bij te dragen en tot uitbetaling over te gaan.

 

Dan is het tijd om terug te gaan naar Nederland. De lange terugreis verloopt soms in dichte regen door het drukke verkeer, tenslotte in het donker. We zijn bewaard teruggekomen ieder op zijn eigen plek en daar zijn we dankbaar voor.

 

We zijn blij dat we deze werkzaamheden kunnen ondersteunen. Op sommige plaatsen bouwen we af; op andere starten we. We zijn dankbaar voor de gemaakte vorderingen. Vanaf deze plek willen we u ook bedanken voor uw betrokkenheid in gebed en in diverse bijdragen. We kunnen uit ervaring zeggen dat we onder Gods zegen alles van Hem kunnen verwachten.

 

02 oktober 2012 - Dercen opening, Mesövari aanloop

 

Als u dit leest is een behoorlijk deel van de werkgroep waarschijnlijk in Oekraïne, om aanwezig te zijn bij de opening van ‘Tabita’ in Dercen. Eerder werd de gaarkeuken al geopend en de brandweerkazerne, maar de afgelopen tijd is er hard gebouwd aan een drietal deelprojecten, die nu alle klaar zijn. Het betreft een instructieruimte voor de brandweer, een grote ruimte voor jongerenwerk en een was- en douchegelegenheid voor bejaarden, die zelf niet de gelegenheid hebben om zichzelf en hun kleding goed te kunnen wassen, omdat velen geen waterleiding hebben.

Het is geweldig, dat we dit grote project hebben mogen afronden, mede door de medewerking van het NCDO, dat ook ruim 20.000 euro meebetaald heeft aan dit project. We zijn dankbaar dat men onze evaluatie goed heeft bevonden en dat we het geld nu definitief binnen hebben gekregen. Het is goed om te zien dat de Nederlandse regering ook heeft meegedaan om dit project tot een succes te maken.

Elke keer zijn we ook verbaasd dat men een prima stuk werk aflevert binnen de grenzen van wat we betalen kunnen. Dat is een groot compliment voor de vaklui daar!

De gaarkeuken voldoet helemaal aan de verwachtingen, maar financieel zullen we de komende jaren nog wel bij moeten springen, om wekelijks ongeveer 300 maaltijden te kunnen afleveren bij die mensen die het heel erg nodig hebben. Elke maaltijd kost ongeveer een euro en een deel daarvan wordt betaald door de plaatselijke kerkelijke gemeente, die de laatste jaren al veel geld kwijt is aan een echt noodzakelijke renovatie van de kerk en die ook actief is in kinderevangelisatie. Onze betrokkenheid daar is dus echt nog niet afgelopen.

Toch kiezen we er ook voor om een nieuw project op te starten in Mezövari, waar we een stuk grond en twee gebouwen willen kopen, om er gehandicaptenwerk te kunnen beginnen. Enkele leden van IJHOE zullen een conferentie bijwonen, waarin er gesproken wordt over mogelijkheden voor dit project. We willen niet verstrikt raken in de jaarlijkse exploitatiekosten en daarom is het nuttig om te weten wat andere organisaties kunnen toezeggen. We hopen met positieve berichten uit Oekraïne terug te komen en u dat ook zo gauw mogelijk te melden.

We zijn oprecht dankbaar dat we een gemeente achter ons hebben staan, die actief meedenkt en die ons telkens weer voorziet van mogelijkheden, waardoor we al een groot aantal projecten hebben mogen uitvoeren. We weten ons gezegend en dat geeft ons moed om ook nu dit project op te pakken, om daar gehandicapte jongeren en hun families mee te kunnen helpen.

Met veel plezier kijken we terug op de volleybalavond in de sporthal. Elf teams hebben sportief gestreden om de IJHOE-titel van het jaar! Velen zijn actief geweest om teams bij elkaar te sprokkelen en daar zijn we heel blij mee. Graag willen we dit toernooi jaarlijks blijven organiseren en we denken dat er nog best een paar teams bij kunnen.

 

12 mei 2012

 

Zes gemeenteleden zijn op bezoek geweest in Oekraïne, om daar projecten te bezoeken. De stand van zaken in Dercen is dat gebouw Tabitha bijna klaar is. Qua gaarkeuken, was- en doucheruimte en jongerenwerk zijn grote stappen gezet, evenals bij de brandweer.

De laatste tijd steken we veel energie in het nieuwe project voor gehandicapte kinderen. Dat gaat soms moeizaam, omdat bepaalde processen in Oekraïne totaal anders lopen dan bij ons. We hopen dat de mooie plek die gevonden is binnen niet al te lange tijd een goede accommodatie voor de kinderen wordt.

Natuurlijk hebben we veel geld nodig voor dit project en daarom wilen we D.V. vrijdag 8 juni ons traditionele IJhoe volleybaltoernooi weer houden in de Oosterholthoeve! Vanaf dit moment kan iederen zich weer inschrijven. Elk team betaalt minstens € 100 bij inschrijving, maar jullie begrijpen dat het ook een soort wedstrijd is wie het meeste sponsorgeld bij elkaar brengt. Traditioneel is er voor die ploeg altijd een aardig presentje...
Graag in elk team minstens 2 dames in het veld en de minimumleeftijd is ongeveer 14 jaar. Opgeven kan door te mailen naar gt-berge@home.nl en dat kan tot maandag 4 juni.  

Natuurlijk hopen we op een geweldige  opkomst en probeer je best te doen om een groot aantal teams bij elkaar te sprokkelen. Ook ouderen, kerkenraden, clubs en verenigingen worden verwacht en natuurlijk alle jongelui die met de jongerenreis zijn mee geweest of die vorig jaar nog hebben meegefietst met de IJhoe-tocht. Volgens ons moet er echt een groot aantal teams mogelijk zijn. Succes ermee!

 

17 maart 2012

 

Het is alweer enige tijd geleden dat we u informeerden over het werk in Oekraïne. Ook daar heeft men te maken gehad met een strenge winter, die nog wel wat kouder was dan de onze.

Een afvaardiging van IJHOE is per vliegtuig naar Boedapest gegaan en vandaar naar Oekraïne, om te kijken naar een huis om dat aan te kopen voor het werk onder gehandicapte kinderen. U weet dat we daaraan graag een bijdrage willen leveren. Het vinden van een geschikte locatie is lastiger dan we dachten. Op dit moment lijkt het erop, dat we in het dorpje Mesövari terecht gaan komen. Daar is aan de rand van het dorp een leegstaand gebouw, dat vroeger dienst heeft gedaan als maalderij. Er is ook nog een bijgebouw en het terrein is behoorlijk groot. Helaas is dit gebouw niet bezichtigd toen we er waren, daarom hebben we nog niet de knoop doorgehakt, maar uiteindelijk lijkt dit wel het gebouw te worden, waar we verder mee gaan. We zien ernaar uit, dat het gebouw in gebruik genomen zal gaan worden, maar dat zal nog wel wat tijd vergen. Gelukkig kan men ergens anders nog wel verder, zodat de gehandicapte kinderen al geholpen kunnen worden, maar het werk kan en moet verder uitgebreid worden.

De acties die we de komende jaren willen gaan houden zullen voor een groot deel ten doel hebben dit project te kunnen financieren. En daarvoor hebben we uw hulp nodig! U bent de laatste jaren gewend dat we rond de Pasen de befaamde appeltaartenactie houden, maar omdat de clubs in die tijd ook veel acties op touw hebben gezet voor het HGJB project in Pakistan, hebben we besloten om onze actie uit te stellen tot voor Pinksteren. Ook hopen we begin juni weer de traditionele volleybalavond te houden. We weten dat veel teams daar weer naar uitzien en wij niet minder! Waarschijnlijk zal een afvaardiging van IJHOE begin mei weer afreizen naar Oekraïne, maar daar hoort u te zijner tijd wel meer van. We willen u bedanken voor uw steun, waardoor we een groot aantal projecten hebben kunnen uitvoeren.