Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

10 - 14 oktober 2011

 

Zoals u ongetwijfeld weet, is een viertal personen enkele weken geleden naar Oekraïne geweest. Na een wat pechvolle reis hebben we gelukkig wel alle zaken die op het programma stonden, kunnen doen. Voor IJHOE was het belangrijkste punt het bekijken van een huis, waar eventueel een dagverblijf voor gehandicapte kinderen in gehuisvest kan worden. Omdat in Oekraïne de zorg voor gehandicapten nog nauwelijks gestalte heeft gekregen, willen we graag meedoen en meedenken in het realiseren van een goede en doeltreffende ruimte, waar ongeveer 35 kinderen kunnen worden opgevangen. Iedereen was zeer onder de indruk van het team, dat gevormd is om deze kinderen te kunnen helpen. Het enthousiasme is zeer groot en voor sommige personen die daar nu al werkzaam zijn, kun je echt spreken van een roeping. Na een gesprek met de bisschop, die ook graag zo’ n tehuis in zijn omgeving wil hebben en na overleg met de leden hier, hebben we besloten om het huis in Beregszász te kopen. Dat is weliswaar een grote investering, maar we zien het echt als een unieke mogelijkheid om een groep totaal vergeten en achtergestelde kinderen de mogelijkheid te geven om zich naar hun kunnen te ontwikkelen. De komende tijd zullen we onze acties met name op dit project richten. Ook de collecte van enige weken terug is al naar dit doel gegaan. We zijn ook bezig om een busje te vinden voor het vervoer van de kinderen naar en van het centrum.

 

De gaarkeuken in Dercen functioneert nog steeds prima en nog steeds is er per oudere ongeveer € 200,- per jaar nodig, om ze een heel jaar lang van eten te kunnen voorzien. Het zou fantastisch zijn als een aantal gemeenteleden ook dit jaar weer een of meer personen zou willen sponsoren met een jaar lang een warme maaltijd. Op dit moment is men bezig met de was- en doucheruimte en een vertrek voor jeugdwerk. De instructieruimte voor de brandweer is klaar en deze is in de dagen dat we daar waren officieel geopend. Dit project mogen we doen met hulp van het NCDO, dat de kosten voor de helft financiert. Dat is een grote steun voor ons, omdat het ook hier om tamelijk grote bedragen gaat.

 

Bij ds. Radvanszky in Kaszony is het kerkelijk centrum klaar. Het ziet er fraai uit en men is daar enorm dankbaar voor de hulp die ze ontvangen hebben. Prachtig, als je weer een project kunt afsluiten, zodat we ons weer op iets anders kunnen richten. We merken dat het werk dat we mogen doen gezegend wordt. Dat zorgt ervoor dat we telkens weer met nieuwe moed bezig willen zijn in dit deel van Gods koninkrijk.

 

23 maart 2011 Voorjaarsreis

 

Woensdag 16 maart gaan in alle vroegte op weg: Gerrit Keizer, Herman ten Berge, Erik van Dijk, Rien van Dalfsen en Gerrinus Klooster waarbij Klaas Klompmaker uit Kampen als belangstellende meegaat. We nemen vaak gasten mee omdat we graag het vele werk laten zien waar onze contactpersonen in Oekraïne mee bezig zijn en omdat elke belangstellende ook zijn of haar eigen blik meebrengt wat voor ons verrijkend werkt.

 

Dit maal logeren we in Dercen, de gemeente van ds. Zsukovszky waar al jaren flink geïnvesteerd wordt in een groot diaconaal centrum Tabitha. De bekende gaarkeuken heeft daar onderdak evenals de brandweer, maar er zijn meer plannen en IJhoe draagt daar aan bij. Zo nadert de instructieruimte voor de brandweer zijn voltooiïng en zal binnenkort worden begonnen aan douche- en wasgelegenheid voor bejaarden, aangezien Oekraïne geen thuiszorg kent en de huizen van de doelgroep geen toereikende badruimte kennen. Ook komt er een plek in het gebouw waar jongeren op verantwoorde wijze elkaar kunnen opzoeken in hun vrije tijd. De kerk overweegt ook een jongerenwerker aan te stellen. Dercen is een tuindersdorp wat uiteraard zelf groente kan bijdragen voor de gaarkeuken, maar om de productie te verhogen kreeg IJhoe twee jaar geleden een Fendt tractor om naar Oekraïne te brengen. Deze tractor is bij de grens Hongarije-Oekraïne blijven steken in de van dat deel van de wereld bekende administratieve rompslomp, maar nu, twee jaar later, waren we er bij toen de tractor eindelijk het dorp binnen reed!

 

 

Onderin het gebouw bevindt zich de plaatselijke brandweer die dankzij hulp van de IJsselmuider brandweer al een naam in de regio heeft mogen opbouwen. We nemen 28 helmen mee die geschikt zijn om perslucht en communicatieapparatuur op aan te sluiten. Voorbede vroeg men voor het contact met een Duits bedrijf dat 220 m2 van de zolder wil huren als bedrijfsruimte. Dat zou maandelijks een erg mooi bedrag opleveren dat goed te gebruiken is voor alle genoemde diaconale zaken.

 

Een plek waar ook flink geïnvesteerd wordt, is Kazony, de gemeente van het Nederlandstalige predikantenechtpaar Radvandsky. Na de val van het communisme kreeg de kerk een kleine villa terug en deze is de afgelopen jaren gerenoveerd tot kerkelijk centrum. Deze doelstelling is helemaal waar geworden, daarmee is een droom uitgekomen. We treffen in Kazony altijd een warme gemeente aan die op veel fronten bezig is om mensen te trekken en op te bouwen. We laten niet alleen geld achter voor de verdere renovatie, maar ook voor het zondagschoolwerk (boeken, CD’s, bibliotheek, gezinszending) en de twee diaconale werksters waaraan wij de diaconiecollecte altijd besteden. Zij bezoeken gebroken gezinnen, adviseren over opvoeding en helpen met huiswerk.

 

 

Dankbare uitgaven zijn er altijd voor het diaconale werk en het studentenfonds. De kosten van vele operaties worden gedeeld door de kerkelijke gemeenten in de omtrek en IJhoe draagt voor wat betreft de gemeente Gesce daar aan bij. Jongelui bouwen aan hun toekomst door een opleiding te volgen en dit jaar hebben we twee jonge mensen aan de lijst mogen toevoegen. De basisschool in dit plekje krijgt ook altijd schoolartikelen. Het kinderdagverblijf ziet er inmiddels uit om door een ringetje te halen. Op dit moment is daar nog een behoefte, namelijk een medische ruimte te vestigen in een kamer die wegens glasbreuk en verrotte vensters nu nog buiten gebruik is. Men vraagt 5 nieuwe vensters.

 

Het verstrekken van zaai- en pootgoed aan gezinnen blijft doorgaan, we laten weer dergelijke goederen achter. De tractor die 10 jaar geleden in Oekraïne gekocht is, is self supporting zodat onderhoud etc. betaald kan worden uit de opbrengst.

 

De laatste tijd had IJhoe vaak gevraagd om aan de basis van een nieuw project te mogen helpen. Dat kan gehandicaptenzorg worden. Deze categorie mensen wordt vaak thuis verborgen gehouden. Maar er kan meer met hen… Dit eenmaal aangetoond hebbend, hopen de betrokkenen dat gehandicapten meer kansen geboden worden. En dat de zware zorglast van ouders verlicht wordt. De staat kan dan zo’n organisatie overnemen.

 

Vorige week keken met de regionale bisschop in een gebouw waar dit werk al draait. Maar aangezien het moeilijk is om de kinderen de trappen op te krijgen tot op de 2 e verdieping, wordt er gezocht naar een gebouw waar activiteiten als fysiotherapie en logopedie op de begane grond kunnen plaatsvinden. Er zijn plannen voor een ander gebouw, maar daar zijn we kritisch over. Het moet volgens ons beter kunnen. We houden u hierover op de hoogte. Tenslotte werd er een busje met lift gevraagd voor gehandicaptenvervoer. Hiervan hopen we dat deze de komende tijd op ons pad komt. Maar nogmaals: we moeten hier nog over vergaderen en een beslissing nemen.

 

We brengen dank aan God voor de behouden reis en al de projecten die goed gaan en in behoeften voorzien.

 

We zijn vaak verwonderd hoeveel hulp we kunnen bieden doordat we zoveel middelen krijgen uit onze eigen gemeente (diaconiecollecte, verkoopacties, trouwe gevers), van de overheid (het geld dat wij op vele manieren inzamelen voor de drie nieuwste plannen in Dercen wordt door het NCDO verdubbeld) en van vele andere kanten. Er is in Oekraïne echter nog veel te doen, denk aan het nieuwe werk voor de dagbesteding van gehandicapten en de dagelijkse kosten voor warme maaltijden. We zullen daar misschien nooit klaar zijn en de middelen die u ons geeft, zullen altijd nodig zijn. Daarom vermelden we op elke brief ons bankrekeningnummer: 141381345. Wij hopen u op deze manier te blijven informeren na elke reis. En bezoek IJhoe op www.yhoe.org. IJhoe is ook te volgen op Twitter (@stichtingijhoe)