Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

De kerkbouw in Bakta

 

De jonge predikant, ds. Kopasz Gyula, hield sinds kort diensten in een oude landbouwschuur in Bakta. Het aantal bezoekers groeide gestaag. Na de eerste kennismaking werd al snel gepraat over de bouw van een kleine kerkgelegenheid in deze gemeente. De plannen werden al snel concreet en in IJsselmuiden werden diverse activiteiten georganiseerd om de bouw te kunnen financieren. Met het plaatselijke kerkbestuur werd zeer regelmatig overlegd over een deugdelijk plan, een goede financiële onderbouwing, een tijdsplanning en een bouwtekening. De planning moest enkele malen herzien worden, omdat de strenge winters en het niet altijd aanwezig zijn van de nodige bouwmaterialen soms voor vertraging zorgde. In 1996 is de eerste bijdrage geleverd aan de bouw van het kerkgebouw. In de zomer van 2000 werd het kerkgebouw in gebruik genomen. Het was een bijzonder feestelijke bijeenkomst, waar honderden gasten aanwezig waren waaronder een twintigtal mensen uit IJsselmuiden, die een unieke reis hebben meegemaakt. De kerk voorziet in een grote behoefte. Sinds de opening van de kerk is het aantal gemeenteleden behoorlijk gegroeid. Behalve de zondagse dienst wordt er door de week bijbelstudie gedaan en fungeert een kamertje in de toren als apotheek.

 

Vanaf het eerste moment heeft de werkgroep de insteek gehad om zoveel mogelijk het initiatief aan de plaatselijke gemeente ter plaatse te laten. Vanuit Nederland was er de nodige financiële hulp, maar de praktische invulling en uitwerking was en is in handen van deskundigen uit Bakta en Mezögecse. Op deze manier is een aantal mannen sinds die tijd werkzaam geweest bij een aantal bouwprojecten, zodat enkele gezinnen nu al vanaf 1996 een min of meer vast inkomen geniet.