Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

Wie zijn wij?

Sinds 1994 zijn een aantal mensen uit IJsselmuiden actief in een klein deel van Oekraïne, niet ver van de grens met Hongarije.

 

Geschiedenis

Onze werkgroep heeft in de loop der jaren met name financiële hulp kunnen bieden aan de bevolking van enkele dorpen in west-Oekraïne.

U vindt op deze website uiteenlopende informatie over de verschillende activiteiten. Mocht u nog vragen en /of suggesties hebben, neem dan contact met ons op, via het contactformulier.

 

Doel en visie

Het doel van 'IJHOE' staat in het stichtingsdocument als volgt omschreven:

'De stichting heeft ten doel het verlenen van geestelijke en materiële hulp aan kerken en personen in Oekraïne en al hetgeen met het vorenstaande (in de meest ruime zin genomen) verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.'

Wat dat inhoudt, willen we hier verder duidelijk maken.

  • In de visie van de stichting staat centraal dat de geboden hulp kleinschalig en concreet van aard is.
  • Er wordt sterk de nadruk gelegd op de eigen initiatieven van de plaatselijke gemeenten.
  • De ideeën en werkzaamheden worden zoveel mogelijk in eigen beheer ontwikkeld en uitgevoerd en begeleid door de werkgroep die daar ter plaatse is opgericht.
  • Het stimuleren van een stukje werkgelegenheid heeft grote prioriteit.
  • De hulpverlening is tweeledig: geestelijk en materieel.
  • Met grote regelmaat wordt er geestelijke lectuur meegenomen, als evangelisatiemateriaal. Ook de bouw van kerkgelegenheden dient primair het geestelijke doel.
  • De materiële hulpverlening behelst elementen op het gebied van landbouw, onderwijs en de gezondheidszorg, terwijl er ook diaconaprojecten zijn, waarbij individuele personen geholpen worden. In het verdere van deze site kunt u onder het kopje ' projecten ' een uitgebreid overzichten van de verschillende projecten vinden.
  • Het stimuleren van contacten tussen de Oekraïense en Nederlandse gemeenten bevordert de onderlinge betrokkenheid.