Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

Donateur worden

 

Om de opbrengsten van acties maximaal te kunnen besteden voor de doelen waarvoor het geld opgehaald is, probeert de stichting de kosten uiteraard zo laag mogelijk te houden. De noodzakelijke kosten, zoals bank- en abonnementskosten halen we voor een deel uit bijdragen van donateurs.

Wanneer u donateur wilt worden klikt u op hier voor het formulier. Dit formulier kunt u daarna invullen en verzenden door op de verzendknop te drukken op het formulier. Ook kunt u het formulier afdrukken voor uw eigen administratie.


Overweeg een meerjaren schenking

Giften of eenmalige schenkingen die aan Stichting IJsselmuiden helpt Oekraïne (IJHOE) worden overgemaakt, zijn binnen bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Er geldt een drempel van 1% van uw zogenaamd verzamelinkomen of een bedrag van € 60,00. Het meerdere is fiscaal aftrekbaar tot maximaal 10% van het zogenaamd verzamelinkomen. Giften zijn fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin ze zijn betaald. De besparing die de aftrekbaarheid u oplevert, is afhankelijk van de ‘schijf’ waarbinnen de top van uw inkomen valt en kan oplopen tot 52%.

De wet op de loon- en inkomstenbelasting biedt de mogelijkheid om de grenzen van 1% en 10% te ondervangen, namelijk door een meerjaren schenking.

U verplicht zich dan om gedurende minimaal vijf jaar een bepaald bedrag te schenken. Eerst moest dit in een notariële akte worden vastgelegd, maar per 1 januari 2014 heeft de wetgever deze regeling aangepast. Een onderhandse akte is nu voldoende. U kunt hier een overeenkomst downloaden die u na invulling en ondertekening naar Stichting IJhoe stuurt. De Stichting IJhoe tekent ook een exemplaar en stuurt dit aan u terug. Hiermee is alles geregeld.

Het enige wat u nog moet doen is jaarlijks het toegezegde bedrag overmaken. Indien gewenst kunt u de Stichting IJhoe machtigen het bedrag jaarlijks ineens of in termijnen te incasseren, maar u kunt het bedrag ook zelf overmaken. 


Een machtigingsformulier treft u aan wanneer wij de overeenkomst naar u terugsturen.

Neem voor meer informatie contact op met Dinand Neleman, tel. 038-3311240, e-mail: penningmeester@ijhoe.org


NB.

Wanneer het formulier of overeenkomst niet kunt openen download dan hier de nieuwste versie van Acrobat Reader

Periodieke gift
Onder- en bovengrens inkomstenbelasting van toepassing
Donateur.pdf (151.84KB)
Periodieke gift
Onder- en bovengrens inkomstenbelasting van toepassing
Donateur.pdf (151.84KB)
Periodieke gift minimaal 5 jaar
Geen onder- of bovengrens inkomstenbelasting
Overeenkomst periodieke gift IJHOE.pdf (744.38KB)
Periodieke gift minimaal 5 jaar
Geen onder- of bovengrens inkomstenbelasting
Overeenkomst periodieke gift IJHOE.pdf (744.38KB)