Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

December 2016

Het eind van het jaar nadert weer met rasse schreden. Er is veel gebeurd en dat geldt ook voor de activiteiten van IJHOE in het westen van Oekraïne. De onvergetelijke jongerenreis, waar nog steeds over gesproken wordt, maar ook de ontwikkelingen die er in dit land plaatsvinden springen er dit jaar wel uit.

We willen u bedanken voor de mooie opbrengst van de collecte die onlangs in de kerkgelegenheden werd gehouden voor de diaconale werkers in Kaszony. We kunnen ze door deze collecte een jaar lang betalen en u kunt erop rekenen dat deze dames uitermate goed sociaal werk verrichten.

Ook danken we u voor de mooie giften die binnenkomen, kleine en grote. We zijn dankbaar dat we al meer dan 20 jaar een aantal gemeenten in Oekraïne kunnen helpen met een aantal basisbehoeften. Zoals u weet willen we een paar gemeenten weer ondersteunen met een voedselpakket, dat daar wordt ingekocht en samengesteld. Het afgelopen jaar zijn enkele duizenden gezinnen geholpen en het zou geweldig zijn als we deze mensen ook dit jaar kunnen helpen. Voor ongeveer 10 euro kunt u een pakket bekostigen en misschien bent u in staat om meerdere pakketten voor uw rekening te nemen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat basisbehoeften zoals meel en olie niet gekocht kunnen worden, maar we hebben met eigen ogen kunnen zien dat een simpel pakket voor velen een echte uitkomst is. Het rekeningnummer van IJHOE is NL05 RABO 0141 3813 45 o.v.v. ‘voedselpakketten’. Namens de bewoners van de dorpen daar alvast hartelijk dank voor uw hulp.

U hebt kunnen lezen dat D.V. in het weekeinde van Hemelvaart 2017 de 5 e IJHOE fietssponsortocht zal worden gehouden. Er is geopperd dat er behalve de tocht die dagelijks een afstand van ongeveer 175 – 190 kilometer zal omvatten ook een kortere afstand zal worden uitgezet: er zal dan dagelijks ongeveer 120 kilometer gereden moeten worden. Als er meer dan 10 deelnemers voor deze kortere versie zijn, zullen we twee verschillende routes uit gaan zetten. Dat vraagt meer organisatie, maar als er hogere opbrengsten tegenover staan, zullen we die uitdaging aangaan. U kunt zich voor beide tochten opgeven bij Alwin Penninkhof: alwin_penninkhof@hotmail.com  ( een laag streepje tussen alwin en penninkhof ) We hopen op een mooi aantal deelnemers en het zou mooi zijn als daar ook een aantal dames bij is! Geef wel aan aan welke versie u wilt deelnemen.

Graag bedanken we u aan het eind van het jaar voor de betrokkenheid en voor alle donaties in welke vorm dan ook. We zijn elke keer weer dankbaar voor de mogelijkheden die we krijgen om een klein stukje bij te dragen aan de uitbreiding van Gods koninkrijk. Alvast goede Kerstdagen en een gezegend 2017