Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

November 2015

Als u de info gelezen hebt van de groep die in oktober naar Oekraïne is geweest, dan weet u dat de situatie er alleen maar slechter op is geworden. Een euro is in een jaar tijd drie keer meer waard geworden, dat betekent dat hun eigen munteenheid drie keer minder waard is geworden. En dat, terwijl uitkeringen en lonen niet gestegen zijn en de prijzen van voedsel zijn verdubbeld. Een oudere met een uitkering van € 45,- betaalt vaak al meer dan € 30,- maandelijks aan gas. Je kunt wel uitrekenen, dat dit een groot probleem is. Families helpen elkaar en ook families die in Hongarije wonen, sturen soms wat geld. Ook hebben velen wel wat producten uit eigen tuin ( als je tenminste in een dorp woont ) maar brood en basisproducten zoals meel, rijst, olie en suiker zijn vaak te duur om te kunnen kopen. In de gemeente van ds. Zsukovszky ( waar ook al 75 mensen dagelijks met een warme maaltijd uit de gaarkeuken worden geholpen ) hebben we € 2000,- achtergelaten, zodat de gezinnen allemaal een levensmiddelenpakket voor de winter krijgen.

Het zou mooi zijn als we in de andere dorpen waar IJHOE actief is ook voedselpakketten zouden kunnen distribueren. Het afgelopen jaar hebben we dat ook gedaan en helaas is het nu meer nodig dan ooit. Vandaar onze oproep aan u om een bijdrage te leveren, zodat we een groot aantal gezinnen de winter door kunnen helpen. In oktober werden we nog gewezen op het grote belang van de pakketten de afgelopen winter. Het was volgens ds. Radvanszky ‘een echt grote hulp.’

Voor € 20,- kan men ter plaatse een mooi pakket samenstellen, waarmee we een gezin een heel eind de winter door kunnen helpen met basisproducten. Op deze manier stimuleren we ook nog eens de lokale economie. Het zou geweldig zijn als u in deze periode van advent en van feesten waarin we elkaar van alles geven, ook een heel gezin blij kunnen maken met de meest basale levensmiddelen. U kunt uw gift voor een of meerdere voedselpakketten overmaken op rekeningnummer NL05 RABO 0141 3813 45 t.n.v. stichting IJHOE in IJsselmuiden.  Namens de bevolking van de regio Transkarpatië alvast hartelijk dank.

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van de wandeltocht die we D.V. 6 en 7 mei 2016 willen gaan houden en er zijn gesprekken gaande over een jongerenreis in de eerste week van de zomervakantie van 2016. In Oekraïne ziet men al uit naar een delegatie van jongeren uit IJsselmuiden. Ook daarover zal zeer binnenkort meer informatie beschikbaar komen.

Graag willen we u allen bedanken voor het meeleven en voor de financiële bijdragen, klein en groot. Het is elke keer weer bijzonder om te zien hoe het werk in Oekraïne wordt opgepakt en wie een keer heeft gezien en meegemaakt hoe dankbaar men is voor de hulp vanuit IJsselmuiden, die zal nog meer waarderen wat men daar doet met minimale middelen in soms erbarmelijke omstandigheden.

Graag wensen we u goede Kerstdagen en een gezegend 2016 toe.


3 september 2015

De afgelopen tijd is het werk in Oekraïne gewoon doorgegaan, ondanks de slechte situatie vanwege de voortwoekerende spanning in het oosten van het land. Nog steeds worden mannen opgeroepen voor het leger en die verdwijnen dan vaak naar het buitenland. Ze hebben helemaal geen zin om te vechten, omdat ze als Hongaarse minderheid weinig hebben met de Oekraïense regering. Wel merken ze dat het geld veel minder waard is geworden en dat alles in verhouding veel duurder is. Op dit moment worden er in Mezövari wekelijks ruim 30 gehandicapte kinderen behandeld en er gebeuren daar mooie dingen. Kinderen maken sprongen in hun ontwikkeling en ouders zijn dankbaar dat er echte en professionele aandacht is voor hun kind. Het taboe op de gehandicapte medemens wordt op deze manier doorbroken en we zijn blij om daar een steentje aan te kunnen bijdragen. We hopen in oktober weer een bezoek te brengen en de laatste foto’s geven aan dat er weer heel veel gedaan is. 

Vanuit Dercen horen we positieve berichten omtrent de gezondheid van ds. Zsukovszky en in het kerkelijk centrum is sinds kort ook een tandartsruimte ingericht. Zo krijgt het centrum steeds meer een centrale plaats in de gemeenschap daar. De gaarkeuken blijft onze aandacht vragen, omdat vanwege de slechte situatie de financiering moeilijk rond is te krijgen. We moeten er als werkgroep meer geld bijleggen.   

Op dit moment kijken we naar mogelijkheden om de verwaarloosde school van Kaszony op te knappen. Dat vraagt heel wat rekenwerk en we hopen dat we de komende tijd daarin stappen kunnen zetten. 

Het is nog ver weg, maar we zijn van plan om op D.V. 6 en 7 mei 2016 ( de vrijdag en zaterdag na Hemelvaart ) weer een tweedaagse wandeltocht te organiseren. Mensen die daar belangstelling voor hebben kunnen de data vast in de agenda zetten. We gaan in overleg met enkele personen en hopen de komende maanden steeds meer details te kunnen geven. 

We hopen op een goede reis en vanzelfsprekend krijgt u naderhand van ons de meest recente informatie. 

Het is de laatste tijd wat rustiger in de berichtgeving omtrent Oekraïne, maar helaas is dat slechts schijn, want de situatie is ronduit slecht.

Door de oorlog is de inflatie enorm geweest, het geld is 70 % minder waard geworden, bij gelijkblijvende prijzen. Ook zijn er veel mannen gerekruteerd om te vechten in het oosten van het land. Velen doen dat niet, die vluchten naar landen als Hongarije, waar vaak familie woont. Juist de getalenteerde mensen vertrekken en dat is erg zorgelijk.

In Dercen is het aantal mensen dat gebruik maakt van de gaarkeuken gestegen en we hebben er in april meer geld achtergelaten. We hoorden vanuit Mezövari, waar het huis staat waar gehandicapte kinderen worden behandeld ook berichten, die ons zorgen baarden. Het was door de onzekere toestand in het land onduidelijk of het werk wel door zou kunnen gaan. Daarom hebben we contact gezocht met de diaconie om te kijken of ze een bijdrage willen leveren de komende jaren, zodat de exploitatie van het gebouw niet in gevaar komt. Na een goed overleg heeft de diaconie besloten om ons de eerste paar jaar te helpen en daar zijn we heel dankbaar voor.

Op zondag 21 juni zal er een collecte zijn voor het huis waar deze kinderen behandeld worden en we weten dat dit daar zeer op prijs gesteld wordt door de ouders van de kinderen, die merken dat hun kinderen enorme sprongen maken in hun ontwikkeling. Vanuit IJsselmuiden hebben we de impuls mogen geven om dit werk te beginnen en het is mooi dat het werk nu voor de eerste jaren, ook door de medewerking van een Zwitserse organisatie, gewaarborgd is en dat op deze manier enkele tientallen kinderen wekelijks  zorg krijgen. We willen u als gemeente oproepen om royaal te geven, zodat we het werk in Mezövari kunnen voortzetten.  We willen u alvast bedanken voor uw meeleven en uw gaven.

Tenslotte mogen we melden dat Heidi van der Linde tijdens de vrijmarkt weer veel kaarten heeft verkocht, ook voor dit doel! Heidi, we zijn dankbaar dat je dit elke keer weer wilt doen!

 

Enige tijd geleden hebben we u geïnformeerd over de toestand in Oekraïne. Het ziet er niet best uit. De laatste weken krijgen we zeer verontrustende berichten van de bisschop en van andere mensen waar we veel contact mee hebben. Op het eerste gezicht lijkt het conflict in het oosten van het land wel wat in rustiger vaarwater gekomen, maar economisch en moreel heeft het veel gedaan met de inwoners van het land, ook degenen die ver van het ‘oorlogsgebied’ vandaan wonen. Wat de laatste 15 jaar stukje bij beetje is opgebouwd, dat is het afgelopen jaar in een klap weer weggevaagd en daarmee is de hoop van velen dat het ooit nog beter wordt ook vervlogen.

De inflatie over een jaar gerekend is ongeveer 300 % geweest. Dat betekent dat producten drie keer duurder zijn geworden bij gelijkblijvende lonen. En dat met een gemiddeld maandloon van ongeveer 250 tot 300 euro… Geen wonder dat velen in het westen van Oekraïne besluiten om te vertrekken. Dorpen in de buurt van Roemenië en Hongarije lopen leeg en dat geldt met name de hoger opgeleide mensen, die in de omliggende landen kans op werk hebben. Zelfs predikanten besluiten om te vertrekken, omdat ze voor hun kinderen geen toekomst meer zien in het zwaar getroffen land. Alleen kansloze mensen blijven over, wat de situatie in de dorpen alleen maar hopelozer maakt.

Al met al geen berichten die je vrolijk stemmen. Een aantal leden van de werkgroep vertrekt rond de twintigste april voor een werkbezoek en we zijn heel benieuwd met welke berichten ze terugkomen. Op dit moment is het onze grootste zorg om de gaarkeuken in Dercen en het tehuis waar gehandicapte kinderen worden behandeld in Mezövari ‘in de lucht te houden.’ Gelukkig hebben we nog geld van de fietstocht van afgelopen jaar en kunnen we de voor de zomer genoeg geld geven om deze projecten door te laten draaien. Maar daarna moet er weer geld binnenkomen, om ook voor de komende winter en de tijd erna hulp te kunnen bieden. Daarvoor zijn we ook in gesprek met andere werkgroepen in binnen- en buitenland. Het is een spannende tijd en we hopen en bidden dat we vanuit de gemeente blijvende hulp zullen krijgen, om de nood daar te kunnen lenigen.

De wandeltocht die rond Hemelvaart gepland stond, wordt mede op verzoek van de wandelaars over de zomervakantie getild. We hopen zo snel mogelijk met een andere datum te komen!

Mocht u IJHOE financieel willen steunen, dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL05 RABO 01413 81 345 t.n.v. stichting IJHOE in IJsselmuiden.

Tenslotte willen we u vragen om voor onze broeders en zusters in Oekraïne te bidden. Ze vragen er zelf om…


Plan wandeltocht 6 & 7 mei 2016

 

De nieuwe datum voor de wandeltocht is bekend. Deze is gepland op vrijdag 6 & zaterdag 7 mei 2016.

 

1 mei 2015 Plan wandeltocht

 

De geplande wandeltocht op 15 & 16 mei gaat niet door! Een nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk.


25 februari 2015 Dank voor voedselpakketten en gezondheid, plan wandeltocht.

De laatste weken krijgen we berichten binnen met nieuws over de voedselpakketten en de kleding die hier verzameld is. We worden uitvoerig bedankt voor de beide acties en zoals eerder gemeld hebben de gemeenteleden die het nodig hadden allen een flink pakket gehad met basisbehoeften voor de winter. Te denken valt aan meel, rijst, olie e.d. De kleiding is en wordt in kleine hoeveelheden over de grens gebracht en wordt dan verdeeld in de verschillende gemeenten. Dit kost meer tijd en dat is logisch. Intussen is het er alleen maar slechter op geworden, de munteenheid is 300 % in waarde gedaald, bij gelijkblijvende lonen en zelfs stijgende prijzen. Allemaal het gevolg van de oorlog, die in Oost-Oekraïne woedt en waar de mensen in het westen van het land ook hun aandeel in moeten leveren. Het lijkt er voorlopig niet op dat het veel beter wordt, omdat de ingenomen posities niet zomaar verlaten kunnen worden. Oekraïne is een onderdeel van een machtsstrijd tussen het westen en het oosten ( EU versus Rusland ).

Gelukkig zijn er ook positieve dingen te melden. Bij de laatste controle van ds. Zsukovszky, die hepatitis c had en die een peperdure kuur van ruim een jaar moest ondergaan, zijn er geen onregelmatigheden gevonden. Hij is genezen verklaard en daar is hij God dankbaar voor en wij met hem! Hij bedankt ook IJHOE, omdat we een deel van de reiskosten naar Boedapest voor onze rekening hebben genomen. Hij is weer volop bezig in zijn gemeente en met de zorg voor de gaarkeuken, wat in de huidige situatie ook erg lastig is.

Het huis waar gehandicapte kinderen worden behandeld loopt goed en we hebben werkgroepen uit Wierden en Oldebroek ook kunnen interesseren voor dit project, zodat zij ook een bijdrage leveren om dit project ook voor de langere termijn meer zekerheid te geven. We zijn dankbaar dat met vereende krachten een aantal kinderen geholpen kan worden en dat heeft een enorme uitstraling in deze regio.

We zijn op dit moment bezig om een tweede wandeltocht te organiseren. We denken daarbij aan de vrijdag en zaterdag na Hemelvaart, 15 & 16 mei. Mocht u belangstelling hebben ( het was twee jaar geleden heel erg gezellig ondanks het mindere weer ), reserveer dan vast die beide dagen. In een volgend kerkblad krijgt u meer informatie over de opgave en de routes. We hopen op een goede opkomst!

De volgende vergadering is officieel de 200 ste van IJHOE! We voelen ons rijk gezegend dat we dit werk hebben mogen doen en dat we voor broeders en zusters iets mogen betekenen en dat maakt dankbaar tegenover God, maar ook tegenover alle trouwe gevers, klein en groot, en iedereen die meedenkt en –bidt! 

13 februari 2015 - briefje uit Gesce

"Thank you letter. We as the members of the reformed church in Gecse would like to thank for dutch brothers and sisters and also for the leaders of our church for thinking of us with love and to keep our lifes close to their hearts. We would like to show our thanks for the donation which we recieve on the day of love (christmas).

Be God's blessing on you and on those who see our needs.

How good and how beautiful  when brothers live togehter. God sends his blessings and life only to there forever. Psalms 133,1-3.

Be the Glory to God!"