Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

12 december 2014 - voedselpakketten en winterkleding/dekens

Het zijn drukke weken geweest, zoals u vast vernomen hebt. De oproep, enkele weken geleden, om kleding, schoenen en dekens te brengen en om geld te doneren voor voedselpakketten, heeft enorm veel weerklank in de hele gemeente gevonden. Op die vrijdagavond en zaterdagmorgen zijn er vele honderden plastic zakken gebracht en verzameld in de Ichthusschool. Twee ruimten waren voor een goed deel gevuld met zakken en dozen. Uit de vele gesprekken bleek ook het meeleven met de bevolking van Oekraïne in deze tijd van oorlog, waardoor het geld minder dan de helft waard is dan een jaar geleden, terwijl de prijzen gelijk zijn gebleven en de prijs van gas bijvoorbeeld boven de 800 m3 verviervoudigd is. We zijn als stichting dankbaar voor uw trouwe hulp, waardoor we al 20 jaar lang onze broeders en zusters mogen ondersteunen.

Op dinsdag 9 december kwam er een bus met volumeaanhanger bij de Ichthus en met een aantal mensen is de bus en de aanhanger helemaal volgepakt met de geleverde materialen. Het is ongeveer 30 kubieke meter geworden! Het paste er wonderwel precies in. De goederen zijn opgehaald door dominee Peter Szeghljánik, die onbezoldigd predikant is van een tweetal gemeenten. Hij is ook ondernemer en mede daarom is hij veel in het buitenland, zodat een rit naar IJsselmuiden ook makkelijker tot de mogelijkheden behoort. Hij had ook zijn zwager meegenomen, die veel belangstelling heeft voor de land- en tuinbouw in onze omgeving. Ze hebben de volgende woensdag nog een bezoek gebracht aan enkele bedrijven in de buurt.

Er is uitgebreid gepraat over de situatie, die onveranderd onzeker is. Men is daarom zeer dankbaar voor de hulp vanuit IJsselmuiden. De Nederlandse hulp in het algemeen wordt ook meermalen benoemd. Men is direct aan het werk gegaan om ervoor te zorgen dat de mensen die een voedselpakket nodig hebben, deze nog voor Kerst zullen ontvangen. Dat vraagt veel van de gemeenten, maar ds. Szeghljánik gaf aan, dat dit zeker gaat lukken. Ook de kleding zal zo snel mogelijk gesorteerd worden, zodat de ontvangers er deze winter nog profijt van hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt, want inmiddels hebben we wel ervaren dat deze mensen hun beloften nakomen en er in korte tijd veel werk verzet kan worden.

Ook namens de inwoners van een aantal dorpen in West-Oekraïne, die de komende weken kleding, schoenen, dekens en voedselpakketten ontvangen vanuit IJsselmuiden en Grafhorst, moesten we u heel hartelijk bedanken voor uw ruimhartige hulp.

Ook wenste ds. Szeghljánik ons als gemeente Gods zegen toe, goede Kerstdagen en een gezegend 2015. Bij deze wens willen we ons als leden van IJHOE natuurlijk van harte aansluiten. Natuurlijk zullen we u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en ook proberen we zicht te houden hoe de distributie van de goederen is verlopen.

3 november 2014 - Kledingactie 

U weet waarschijnlijk dat er een team van IJHOE enige weken gelden naar Oekraïne is geweest. U hebt daarover in de kerkgelegenheden de nodige informatie gekregen. Het is bijzonder om in een land te zijn, dat officieel in staat van oorlog is, al is het front wel 1000 kilometer verder. Aan veel zaken is te merken dat het spanning met zich meebrengt. Mannen worden opgeroepen voor het leger, velen vertrekken snel naar Hongarije, zodat ze niet bereikbaar zijn en niet naar de oorlog hoeven te gaan. De prijzen zijn enorm gestegen en de inflatie maakt de munt ongeveer 40 % minder waard. De steun van de staat aan het tehuis in Mezövari en de keuken in Dercen is stopgezet, omdat al het geld nodig is om de oorlog te kunnen financieren. De inwoners ervaren dat hun land weer 15 jaar is teruggeworpen en velen kunnen niet de moed opbrengen om nog een keer alle energie in de opbouw te steken en ook zij verhuizen definitief naar Hongarije en omliggende landen.
Er is weer openlijk vraag naar voedsel, brandhout, kleding en leesbrillen, zeker met de winter in aantocht.

Daarom hebben we als IJHOE besloten om kleding in te zamelen en geld voor het kopen van voedselpakketten, zodat we de inwoners van een paar dorpen (Kaszony, Csonkapapi, Kispapi) kunnen helpen om de winter door te komen. We hadden niet gedacht dat we dit soort dingen, die we als IJHOE vroeger ook wel deden, nog een keer zouden moeten herhalen.

Daarom is er de oproep om schone en hele kleding ( met name winterkleding ) te brengen naar HBS Ichthus , Groenendael 226. Dat kan op vrijdagavond 28 november van 7 tot 9 uur en zaterdagmorgen 29 november van 9 tot 12 uur. Het betreft kleding voor ouderen, mannen en vrouwen en kinderen. Alles is welkom. Ook dekens zijn zeer welkom, omdat velen waarschijnlijk hun huizen niet voldoende kunnen verwarmen. Graag de kleding in plastic zakken inleveren!

We zorgen ervoor dat de kleding enkele dagen later naar Oekraïne wordt vervoerd, zodat alles op tijd op de plaats van bestemming komt.

We hebben nagedacht hoe we voedsel zo goed mogelijk kunnen brengen daar. Het transporteren vanuit Nederland is zwaar en waarschijnlijk kan hetzelfde voedsel beter en goedkoper in Hongarije of bij Oekraïense boeren gekocht worden, waardoor we de plaatselijke economie ook ondersteunen. Men weet daar ook precies wat de mensen nodig hebben.

Daarom hebben we gekozen om ons rekeningnummer open te stellen voor de betaling van voedselpakketten ( met goed te bewaren levensmiddelen, zoals bloem, rijst, macaroni, pasta’s, suiker, meel en ook wasmiddelen, die slecht te verkrijgen zijn.

Voor € 20,- kunnen we een pakket samenstellen, waardoor gezinnen voor een geruime tijd basisvoedsel hebben. Het zou mooi zijn, als we voor de mensen daar, vooral voor degenen die geen inkomsten hebben, kunnen zorgen.

23 april 2014 - fietssponsortocht 

Op dit moment is de situatie in Oekraïne gespannen, zoals u allen weet. Rusland ziet niet graag dat het land, dat zoveel geschiedenis deelt met hen, in de invloedsfeer komt van het Westen. Dat geldt met name voor het oosten van Oekraïne, ver weg van de regio waar wij werkzaam mogen zijn. Er bestaat dan ook geen direct gevaar als je daar naartoe wilt. Het heeft wel gevolgen voor de prijzen en de geldontwaarding. We kregen deze week bericht dat de stroom 50 % duurder is geworden, gas 75%, benzine 50% en levensmiddelen 20%. Op dit moment is het de vraag of de gaarkeuken op deze manier kan blijven voortbestaan. Eigenlijk hadden we afgesproken dat we de exploitatie van de keuken zouden gaan afbouwen, maar nu is er sprake van een noodsituatie.

Gelukkig hebben we vorig jaar een mooi bedrag gekregen voor de gaarkeuken, maar er zal de komende tijd meer nodig zijn. Dat is ook de reden dat we de opbrengst van de komende IJHOE fietssponsortocht voor de helft zullen besteden aan de gaarkeuken en de andere helft aan het huis in Mezövari, waar gehandicapte kinderen een dagbehandeling zullen krijgen.

Omdat IJHOE in oktober 20 jaar bestaat hebben we de fietstocht het volgende motto meegegeven:

’€ 20.000 voor 20 jaar IJHOE’

We weten dat het een ambitieuze doelstelling is, maar we hopen dat iedereen bereid is om een steentje bij te dragen. Elk bedrag, klein en groot, is meer dan welkom. Het kan toch niet zo zijn dat we bejaarden en gehandicapten in hun moeilijke omstandigheden laten zitten? In Dercen zijn dagelijks ongeveer 70 mensen dankbaar voor hun warme maaltijd en we hopen dat we die hulp nog lang kunnen geven, mede dankzij uw steun.

De fietsers ( ruim 20 ) zijn de laatste weken al druk aan het trainen, er worden heel wat kilometers gemaakt en dat is nodig ook, want het parcours is zwaar. In drie dagen 530 kilometers rijden en dat vaak over slechte wegen ( kasseien ) en venijnige heuvels vraagt heel wat van de rijders. Er wordt gestart in Ronse ( België ) en via Zuid-Limburg en Duitsland rijden we naar IJsselmuiden. Hopelijk waardeert u dat met een mooie gift, ook al weten we dat er ook hier mensen zijn die het soms financieel niet makkelijk hebben.

15 maart 2014 - fietssponsortocht 

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de vierde IJHOE sponsorfietstocht in volle gang en het belooft weer een prachtige tocht te worden, met veel lastig klimwerk. Er kunnen nog enkele rijders inschrijven, maximaal 6, anders wordt de groep te groot.

We willen heel graag geld verzamelen voor een tweetal projecten. Het eerste project is langlopend en het betreft de gaarkeuken in Dercen. U weet dat daar ongeveer 70 hulpbehoevende bejaarden en gehandicapten vijf keer per week een warme maaltijd krijgen. De onkosten daarvoor kunnen niet alleen door de plaatselijke gemeente bekostigd worden, daarom helpen wij ze met deze opdracht.

Het tweede project betreft het huis waar gehandicapte kinderen worden behandeld. De renovatie van het eerste deel is bijna afgerond, zodat de kinderen al kunnen komen om behandeld te worden. Het is indrukwekkend om te zien dat er door talloze vrijwilligers uit vele gemeenten is geholpen om dit huis te renoveren. Het is werkelijk een plaatje! Er zijn nog heel wat materialen nodig en ook begint men met het tweede deel van de renovatie, zodat er een gemeenschappelijke ruimte ontstaat, war de kinderen bij elkaar kunnen zijn. Het is werkelijk mooi om te zien dat het taboe van de gehandicapte mens langzamerhand bespreekbaar wordt en dat de kerk daar ook nu weer als eerste stappen zet. Die stappen willen we graag ondersteunen. En daarom zullen de fietsers hun uiterste best doen om een prachtig bedrag bijeen te fietsen! Aan hen zal het niet liggen!

De vraag is meer of u bereid bent om ook hieraan bij te dragen! Particuliere giften zijn zeer welkom, maar ook bedrijven willen we uitnodigen om te overwegen een gift te geven voor deze twee goede doelen. We mogen dit jaar 20 jaar te bestaan en wat dat betreft is het een mooi moment om ter gelegenheid daarvan een jubileumgift te doen! Het rekeningnummer:  NL05 RABO 014.13.81.345 t.n.v. St. IJHOE.

U weet dat het op dit moment erg onrustig is in Oekraïne, maar enkelen van ons zijn er onlangs geweest en in het westen van het land is het vrij rustig en wacht men af wat er verder gebeuren gaat. Het gaat met name om gebieden die veel verder in het oosten van het land liggen. Hopelijk kunnen de zaken vreedzaam worden opgelost.

26 februari 2014- fietssponsortocht 

De werkgroep is druk bezig met het voorbereiden van de vierde IJHOE fietssponsortocht. De drie etappes van ongeveer 175 kilometer per dag zijn al uitgezet en gedeeltelijk met de auto ook al nagereden.

De eerste dag zal Vlaanderen worden aangedaan. We rijden dan op verschillende plekken waar precies 100 jaar geleden WO I begon, zeker in de winter een deprimerend gezicht. Ronduit schokkend dat daar honderdduizenden mannen gesneuveld zijn voor letterlijk niets.

Er zitten venijnige klimmen in en vele kasseienstroken.

De tweede dag gaan we door Wallonië, Zuid-Limburg en een deel van Duitsland.

De derde dag van Venlo naar IJsselmuiden. Op zaterdag 31 mei hopen we gezond en wel aan te komen bij de Dorpskerk.

Het betekent ook dat we als IJHOE en als fietsers op pad zullen gaan voor sponsorgeld. Geld dat we willen inzetten voor de gehandicapte kinderen die geholpen kunnen worden in Mezövari en voor de gaarkeuken in Dercen. Uit vorige berichten weet u dat daar basishulp geboden wordt aan armen en gehandicapten, die niet voor zichzelf kunnen zorgen.

We hopen dat u met liefde zult geven zodat we zaterdag 31 mei een prachtige opbrengst zullen hebben voor het werk in Oekraïne. En gezien de ontwikkelingen daar zal het er voor de Hongaarse minderheid vast niet beter op worden. Het land is ongeveer bankroet en daarom is het van groot belang dat we er daadwerkelijk kunnen helpen. We weten ook dat de hulp enorm gewaardeerd wordt en dat de dankbaarheid groot is.

Er zal in mei ook weer een groep leerlingen van SG Pieter Zandt naar Mezövari afreizen om daar een paar klussen op te knappen. Enkele werkgroepleden zullen daar als begeleiding ook aanwezig zijn.

Met ds. Zsukovszky gaat het niet echt goed, de behandeling tegen hepatitis C vraagt heel veel van hem en tast zijn gezondheid ernstig aan. We hopen en bidden dat hij de behandeling vol kan houden en dat hij zijn gezondheid weer terug mag krijgen.

Mocht u informatie over de fietstocht willen( er zijn nog enkele plaatsen voor fietsers beschikbaar ), dan kan dat onder gt-berge@home.nl. Ook voor vragen omtrent (shirt)sponsoring kan men daar terecht.

2 januari 2014 - Gezegend nieuwjaar

Graag willen we op deze manier iedereen een gezegend 2014 toewensen en nogmaals onze dank uitspreken voor de vele giften, klein en groot, die we het afgelopen jaar mochten ontvangen. Het stemt ons elke keer weer dankbaar en we voelen ons gezegend als we kijken wat we elk jaar weer kunnen en mogen doen in Oekraïne.

We mogen terugzien op een jaar waarin er weer veel gebeurd is en waarin we vooral een mooie aanzet hebben mogen geven aan de bouw van een huis waar gehandicapte kinderen dagopvang kunnen krijgen en waar ze behandeld kunnen worden. We zijn zeer onder de indruk geraakt van datgene wat er al gebeurd is en we denken dat over niet al te lange tijd het eerste deel van het gebouw in gebruik genomen zal worden. Het is elke keer wel weer afwachten hoe de financiële situatie is, maar met veel inzet weet de bisschop ( de voorzitter van de predikanten ) uit binnen- en buitenland fondsen te werven en wordt er veel gebruik gemaakt van vrijwilligers uit de kerkelijke gemeenten uit de buurt, vaak ouders of familie van deze gehandicapte kinderen.

De afgelopen maanden en weken hebben we nog diverse giften mogen ontvangen, waardoor het voor ons mogelijk blijft dit project en het lopende project in Dercen ( de gaarkeuken, de wasruimten, het jongerenwerk ) te financieren. Met name in Dercen zijn er nogal wat jaarlijks terugkomende kosten en in overleg met ds. Zsukovszky proberen we naar mogelijkheden te zoeken om dat zo goedkoop mogelijk te doen. De gemeente van Dercen draagt ook fors bij, maar om 75 hulpbehoevende mensen vijf keer per week een warme maaltijd te kunnen geven, dat kost nogal wat.

U weet wellicht dat ds. Zsukovszky ernstig ziek is, hij heeft hepatitis c, omdat hij als kind ingeënt is met een spuit die voor de hele klas gebruikt werd… Hij wordt op dit moment in Boedapest behandeld en gelukkig heeft hij goed nieuws gekregen, want de waarden moesten eerst terug naar nul, voordat er echt begonnen kan worden. Dat is nu gebeurd en daarom is er nu hoop dat de ziekte effectief bestreden kan worden. Gelukkig heeft de Hongaarse regering besloten om hem toe te laten tot een Hongaarse verzekering, zodat de torenhoge kosten betaald worden. IJHOE heeft een bijdrage gegeven voor de reiskosten ( tweewekelijks moet hij naar Boedapest ).

Zoals eerder gemeld zal D.V. 29 – 31 mei voor de vierde keer de IJHOE fietssponsortocht gehouden worden. Er hebben zich al 20 personen aangemeld en het belooft weer een mooie en uitdagende tocht te worden over Vlaamse kasseien, door de Ardennen en de heuvels van Zuid-Limburg. Omdat we graag definitieve afspraken willen maken met de jeugdherbergen en hotels, willen we diegenen die mee willen fietsen, vragen of ze zich voor 15 februari willen opgeven op het volgende mailadres: gt-berge@home.nl We willen dan begin maart beginnen met trainen en zo toewerken naar hopelijk weer een mooie tocht met een goede opbrengst voor de projecten waar we op dit moment mee bezig zijn.

We proberen te blijven werken aan de basis, zoals het bijdragen aan een operatie, het leveren van naaimachines in gezinnen en het verzorgen van noodpakketten voor arme families, zodat ze de winter door kunnen komen. Ook willen we een familie een microkrediet geven, om verwarming in een kas te kunnen plaatsen, zodat er eerder en langer geoogst kan worden. We hebben al eerder zo’n overeenkomst gesloten en het geld is keurig terugbetaald.

We hopen ook voor dit jaar weer op uw gebed en steun voor onze broeders en zusters in Oekraïne.