Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

 

30 augustus 2013

De vakantietijd is weer voorbij en ook als stichting mogen we weer beginnen aan een nieuw seizoen. Met veel plezier en waardering kijken we nog terug op de mooie wandeltocht! We gaan ons 20e jaar in, in oktober 1994 zijn we voor het eerst als IJhoe naar Oekraïne gegaan. En sinds die tijd hebben we mogen ervaren dat we gezegend zijn. Talloze projecten hebben we mogen afronden en nog steeds zijn we actief op diverse plekken. De komende tijd concentreren we ons op het gehandicaptenwerk in Mezövari, waar onder leiding van de bisschop (de voorzitter van de predikantengroep) een huis wordt gerealiseerd waar gehandicapte kinderen behandeld kunnen worden. Veel vrijwilligers uit de omliggende plaatsen helpen er en een groep van de 'Pieter Zandt' heeft er voor de vakantie nog gewerkt. Het is een hele klus, maar er wordt met enthousiasme aan gewerkt, in vertrouwen op God. Omdat dit project voor een belangrijk deel door IJhoe wordt gefinancierd, is het voor ons van belang om activitetien te blijven ontwikkelen, waardoor we inkomsten kunnen ontvangen. Ook het komende seizoen staat er een aantal zaken op het programma.

Allereerst het bekende IJhoe-volleybaltoernooi, dat op D.V. vrijdagavond 6 september wordt gehouden. We willen iedereen binnen (en buiten) de gemeente oproepen om een team te vormen (met minimaal twee spelende dames), jong en oud, van clubs, verenigingen, buren, huisbijbelkringen, kerkenraden en andere geledingen. De deelname kost per team minimaal € 100 en we hopen natuurlijk dat er teams zijn die zich ruimharig laten sponsoren! Aan het eind wordt de grote IJhoe bokaal uitgereikt aan de winnende ploeg. Voor de ploeg die het meeste geld doneert, is er de bekende snackprijs! Opgave mogelijk tot woensdg 4 september: rienvandalfsen@gmail.com.

Op zaterdag 12 oktober wordt er in de Bovenkerk weer een groot koorconcert gehouden, waarbij het werk van IJhoe ook aandacht krijgt. Ds. Radvanszky uit Kaszony zal daar (in het Nederlands) een korte bijdrage leveren. Een avond om alvast in de agenda te zetten. 

Nog wat verder weg, maar voor sommigen toch belangrijk om alvast te weten: in de dagen rond Hemelvaart 2014 hopen we de vierde IJhoe fietstocht te houden. Binnenkort wort er gekeken naar de route en we hopen dat eeen groot aantal fietsers zich opgeeft voor deze driedaagse tocht. Het gaat om 29, 30 en 31 mei 2014. Mocht je belangstelling hebben, dan kun je je alvast op de lijst laten plaatsen. Van nieuws over de route en de organisatie word de dan op de hoogte gehouden. Aanmelden: gt-berge@home.nl.

Van ds. Zsukovszky uit Dercen kregen we het bericht dat hij behandeld kan worden voor zijn ziekte hepatitis, die hij heeft opgelopen in zijn kinderjaren door het gebruik van vervuilde spuiten bij inentingen. De Hongaarse regering betaalt een groot deel van de kosten en als stichting kijken we of we ook een bijdrage kunnen leveren. We hopen ook dit seizoen op uw medewerking en gebed.

31 mei 2013

Het zijn drukke tijden voor IJHOE en dat heeft te maken met tal van activiteiten die georganiseerd werden en worden. In het weekeinde na Hemelvaart heeft een veertigtal lopers de eerste IJHOE wandeltocht gelopen. Vanuit Spanga ( Zuid - Friesland) heeft men de eerste dag 30 kilometer gelopen naar St. Jansklooster en de tweede dag liep men van St. Jansklooster naar IJsselmuiden. Er is veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen en de stuwende kracht, naast een paar werkgroepleden, was Hermien Ilbrink, die een tijd geleden met het idee kwam, dat uiteindelijk door IJHOE is opgepakt. We hebben de ervaring van Hermien gebruikt in de voorbereiding en dat heeft zeker vruchten afgeworpen. Een groot aantal mensen is echt enthousiast geworden en er zijn oefentochten gehouden om de conditie te testen. Sommigen kwamen er achter dat het teveel gevraagd was en die hebben voor 20 kilometer gekozen. Het is een mooi evenement geworden, waar met veel enthousiasme over wordt nagepraat. De begeleiding inclusief eten en drinken en de onontbeerlijke dixie op de aanhanger hebben voor veel hilariteit gezorgd, maar voor nog meer gemak. Die zaterdag is er ook een poging ondernomen om een puzzelfietstocht te houden, maar deze is helaas in het water gevallen. Jammer voor de organisatie en voor de rijders, maar gelukkig bleef de moed er bij de meesten wel in. Ook de wandelaars hebben grote hoeveelheden regen te verstouwen gekregen, maar ze zijn onverstoorbaar verder gegaan. Uiteindelijk is er op deze dagen ongeveer 5200 euro bijeen gebracht en IJHOE zegt iedereen daarvoor oprecht hartelijk dank! Een geweldig bedrag, dat we uitstekend kunnen gebruiken voor het gehandicaptenproject. Er werd IJHOE wel heel duidelijk gemaakt dat het niet bij een tocht kan blijven en gezien het enthousiasme en het verzamelde geld lijkt ons dat een goed idee.

Op de jaarlijkse braderie heeft Heidi van der Linde weer een prachtig bedrag verzameld met de verkoop van kaarten. Ze kwam maar liefst 178 euro brengen voor hetzelfde project. Geweldig om te merken hoe het werk van IJHOE wordt gedragen en gesteund. Het maakt ons soms stil.

In de laatste week van mei hoopt een team van Pieter Zandt leerlingen te vertrekken naar Mezövari, waar ze een deel van het huis voor gehandicapte kinderen onder handen zullen nemen. Er zullen plafonds worden gemaakt en ook vloeren. Een aantal leden van IJHOE zal er op die tijd ook zijn en zij zullen zorgen voor materiaal, als dat nodig is. Ook verlenen ze hand- en spandiensten.

We gaan richting de zomer en daarom is het goed om alvast een paar dingen te noemen die we dit jaar nog willen organiseren. De traditionele volleybalavond in september en een groot korenconcert op D.V. 12 oktober, waarbij misschien ook weer een predikant uit Oekraïne aanwezig zal zijn.

We willen iedereen bedanken die in het groot of in het klein een bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten, om onze broeders en zuster in Oekraïne te kunnen helpen.

14 maart 2013

Tijdens onze laatste vergadering hebben we het project besproken in Mezövari, waar we de aankoop en renovatie van een huis steunen, waar gehandicapte kinderen een dagbehandeling krijgen en allerlei soorten therapie krijgen aangeboden. De bisschop, de gekozen leider van de predikanten uit die streek, bemoeit er zich erg mee, hij probeert overal geld bij elkaar te krijgen om het project te laten slagen. Ze zijn ook zeer creatief in het zoeken van oplossingen en ze doen ons soms versteld staan van wat ze kunnen. Er worden letterlijk honderden vrijwilligers uit de hele omgeving ingezet om de renovatie zo goedkoop mogelijk te laten slagen. Dat vinden we een goede zaak, want dan is de betrokkenheid ook veel groter. Bovendien worden in het huis kinderen uit de eigen dorpen geholpen en iedereen kent wel een familie die een kind heeft met een beperking. Het lijkt of het langzaam doordringt, dat deze kinderen ook recht hebben op goede zorg en dat maakt het project extra zinvol.

Een groep jongeren van de ‘Pieter Zandt sg’ gaat eind mei met leerkrachten en een aantal mensen van IJHOE ook naar Mezövari, om een flinke versnelling van het bouwtraject te kunnen bewerkstelligen.  Daar worden op dit moment ook acties gehouden om de reis te kunnen betalen.

U weet dat we op vrijdag en zaterdag 10 en 11 mei een grote IJHOE wandeltocht organiseren en de voorbereidingen zijn in volle gang. Er wordt ook volop getraind door met name heel veel dames en dat vinden we geweldig. Tot het eind van deze maand kunt u zich nog opgeven! Vergeet het niet… Het belooft heel gezellig en leuk te worden. Er kan worden gekozen tussen 2 x 30 km, 2 x 20 km of 1 x 20 km, zelfs een combinatie van 20 en 30 km schijnt mogelijk te zijn. Onderweg is er begeleiding.

Informatie over de tocht, tips voor het wandelen, een uitleg van het project waarvoor we lopen en een formulier voor bedrijven waarop ze kunnen aantonen dat ze een gift hebben overgemaakt zijn te verkrijgen op het volgende mailadres: hermien.ilbrink@online.nl

Op diezelfde zaterdag 11 mei is er ook een fietstocht voor gezinnen en andere gemeenteleden die het lopen wat minder vinden en die liever in de omgeving fietsen. Verder informatie daarover kunt u krijgen bij htenberge@hetnet.nl   Voor het fietsen geldt dat u zich tot 20 april kunt opgeven.

We hopen op goede en mooie dagen met als doel goede hulp voor gehandicapte kinderen, die tot nu toe geen kans hebben gekregen zich te ontwikkelen. Alvast bedankt voor uw hulp!

13 maart 2013

Evenals vorige jaren heeft IJHOE een actie gehouden om appeltaarten te verkopen.

De opbrengst is weer bestemd voor de maaltijden van de gaarkeuken in Dercen.

Zie www.yhoe.org.

De besteltermijn is nu gesloten. Voor wie nog even deze plek opzoekt voor wanneer de levering ook al weer is, volgt die informatie hier nog even.

De bestelde appeltaarten zijn zaterdag 23 maart tussen 09:00 en 11:00 uur op te halen bij De Zaaier. De verkoopprijs was € 8,50 per stuk. Voor vragen kunt u ook terecht op appeltaarten2013@hotmail.com.

Hartelijk dank voor u steun aan het werk onder de gehandicapte kinderen rondom Mesövari!

16 februari 2013

Na de laatste vergadering kunnen we als werkgroep melden, dat er op dit moment een aantal acties wordt voorbereid, waar u op allerlei manieren aan mee kunt doen. Zo zal de traditionele appeltaartactie weer worden gehouden, net voor Pasen, en we hopen weer op een goede verkoop!

Daarnaast zijn we druk met het voorbereiden van de wandeltocht en omdat er van verschillende kanten werd gevraagd om een kortere versie, hebben we besloten om een aantal mogelijkheden aan te bieden:

  • 2 x 30 kilometer ( vrijdag en zaterdag 10 & 11 mei )
  • 2 x 20 kilometer ( vrijdag en zaterdag 10 & 11 mei )
  • 1 x 20 kilometer ( zaterdag 11 mei )

Voor de eerste twee tochten geldt, dat u gehaald en gebracht wordt, u kunt thuis overnachten.

We kijken nog of het organiseren van een fietstocht voor gezinnen mogelijk is, maar dat hoort u zo snel mogelijk. IJHOE neemt de organisatie op zich en het is de bedoeling dat u zich laat sponsoren door familie, kennissen, buren of bedrijven. U kunt zich opgeven bij Hermien Ilbrink, waarbij u moet vermelden met welke tocht u mee wilt doen. (hermien.ilbrink@online.nl) of bij Gerrit ten Berge ( gt-berge@home.nl ).

U kunt zich opgeven voor een van de drie wandeltochten tot eind maart! Probeer zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken en gezien het grote aantal lopers, moeten er tientallen deelnemers mogelijk zijn! Er zijn zelfs al aanmeldingen van buiten de gemeente! Prachtig!

We bereiden op dit moment een reis van ongeveer 20 Pieter Zandt leerlingen voor, die in Mezövari mee zullen helpen bij de bouw van het huis waar gehandicapte kinderen worden opgevangen en behandeld. Een aantal leden van IJHOE zal daar ook zijn om de werkzaamheden te coördineren en te begeleiden. De reis staat gepand D.V. eind mei en dan zal waarschijnlijk ook het eerste deel van het huis geopend worden.

Enkele weken geleden kregen we bericht dat we een legaat hebben ontvangen en we hopen daarmee ook weer goede dingen te kunnen doen tot opbouw van Gods koninkrijk. Elke keer zijn we weer stil van de jarenlange trouw van onze gevers, die het mede mogelijk maken dat we al zoveel jaren zegenrijk werk mogen doen in Oekraïne.

30 januari 2013

De afgelopen tijd hebben we een mooi aantal giften mogen ontvangen, zodat we ook dit jaar weer een aantal oudere, hulpbehoevende mensen kunnen voorzien van een warme maaltijd. Dat is prachtig! Op dit moment richten we ons vooral op het project voor het huis waar gehandicapte jongeren worden behandeld. Ze krijgen daar therapie door mensen die ervoor geleerd hebben en een groot aantal vrijwilligers ( waaronder ouders van de gehandicapte kinderen ) heeft al veel vrijwilligerswerk gedaan. Maar de aanschaf van het huis is een kostbare zaak en ook moet er flink gerenoveerd worden en moet alles aan de eisen van de tijd gaan voldoen. Eind mei zal een groep jongeren van de Pieter Zandt naar Mezövari reizen, waar ze een deel van het huis gaan opknappen. Enkele leden  van de werkgroep gaan mee om de zaak te begeleiden. We hopen dat het een flinke impuls geeft aan de bouwactiviteiten daar.

Om inkomsten te hebben, organiseren we activiteiten en ook dit jaar zal dat niet anders zijn. Rond Pasen hopen we weer appeltaarten te verkopen en in het weekeinde dat volgt na Hemelvaart willen we twee dagen lang een paar dingen organiseren, in de hoop dat er veel mensen uit de gemeente mee gaan doen, maar natuurlijk zijn mensen buiten de gemeente ook hartelijk welkom.

Op vrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei willen we een tweedaagse wandeltocht van 60 kilometer gaan houden. De start is in het zuiden van Friesland ( Spanga ) en we lopen dan richting Vollenhove. De lopers worden met auto’s gebracht en er is de hele dag begeleiding. Aan het eind van de dag worden de lopers opgehaald om thuis te overnachten. De tweede dag wordt men naar het eindpunt van de vorige dag gebracht en van daaruit gaat het richting IJsselmuiden.

We hopen dat velen, jongeren en ouderen, zich op gaan geven. In overleg met Hermien Ilbrink, een van de vele geoefende lopers uit IJsselmuiden, zijn er twee data vastgelegd waarop geoefend gaat worden. Op de eerste dag, zaterdag 2 maart, wordt er ongeveer 20 kilometer gelopen, hier in de buurt en op 6 april wordt er een keer 30 kilometer gelopen.

Het is de bedoeling dat de lopers zich laten sponsoren en het zou mooi zijn, als iedere loper minstens 100 euro mee kan nemen voor het huis waarde gehandicapte kinderen worden opgevangen. Meer mag natuurlijk ook! Verdere kosten zijn er niet voor de tocht, daar zorgt IJHOE verder voor ( eten, drinken, vervoer e.d. ). Ook zal er worden gezorgd voor een mooi aandenken aan deze unieke tocht!

Op zaterdag willen we dan ook andere gemeenteleden de kans geven om aan een activiteit mee te doen. We denken aan een fietstocht voor gezinnen ( ongeveer 25 kilometer ) en een toertocht van ongeveer 100 kilometer voor meer geoefende fietsers. Voor deze tochten vragen we dan inschrijfgeld. Verdere informatie volgt!

Het zou mooi zijn als we op zaterdagmiddag rond 4 uur allemaal bij de Dorpskerk arriveren en daar nog genoeglijk even bij elkaar kunnen zijn om na te praten en te genieten van wat eten en drinken.

Er moet nog veel worden geregeld, maar noteer de data vast in de agenda!

Voor opgave en verdere informatie rond de tweedaagse wandeltocht kunt u contact opnemen met hermien.ilbrink@online.nl of met gt-berge@home.nl. Opgave is mogelijk tot eind maart en we hopen dat er minstens 20 deelnemers zullen zijn. Maar 40 is nog veel mooier! Kortom: doe je best om vrienden, kennissen en collega’s mee te krijgen. Het wordt vast een prachtig evenement.

Voor de liefhebbers van de driedaagse fietstocht: die hopen we D.V. rond Hemelvaart 2014 weer te houden ter gelegenheid van het 20 jaar bestaan van IJHOE in dat jaar.