Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

28 november 2012

 

Zoals u wellicht weet hebben we de afgelopen tijd veel tijd en energie gestoken in een nieuw project, waarbij we de mogelijkheid hebben om gehandicapte kinderen te gaan helpen. Dat gebeurt op dit moment al op een locatie, die daarvoor eigenlijk niet geschikt is. Daarom is het goed dat er een nieuwe mogelijkheid is ontstaan, door de aankoop van een groot terrein, waarop twee gebouwen staan, waarvan er in eerste instantie eerst een gebruikt gaat worden voor de opvang van de kinderen. De gehandicapte kinderen uit de omgeving worden een of twee keer per week opgehaald en krijgen dan therapie. Er zijn verschillende mensen, die daarvoor geleerd hebben en we hebben met eigen ogen gezien, dat er heel goed werk wordt afgeleverd. Er wordt ook gebruik gemaakt van de kennis van anderen. Toen we er in oktober waren, was er een zeer goede arts, die enkele kinderen hielp, die heel slecht kunnen lopen.

We hebben er veel vertrouwen in dat het project gaat lopen en daarom willen we er ook in investeren. Eind mei hopen ze de kinderen in het nieuwe gebouw te kunnen begroeten, maar dat betekent niet, dat het project dan is afgerond, want er zijn veel meer mogelijkheden om het gebouw nog intensiever te gebruiken en om nog meer kinderen te kunnen helpen. Dat betekent concreet dat de acties die we de komende jaren hopen te houden, vooral voor dit project bestemd zullen zijn. Daarbij hopen we op uw en jullie medewerking.

Begin volgend jaar zullen we u informeren over de geplande activiteiten.

Vanuit Dercen hebben we slecht nieuws gekregen over de gezondheidstoestand van ds. Zsukovszky Miklós. Hij is degene die destijds het initiatief heeft genomen om de gaarkeuken daar te starten en in de loop van de tijd is het centrum uitgebreid met de u bekende onderdelen, zoals de brandweer, de ruimten voor jongerenwerk en de was- en douchegelegenheid voor bejaarden. Toen we er in oktober waren, hoorden we van zijn klachten. Hij heeft de ziekte van Crohn en daarnaast is gebleken dat hij hepatitis C heeft in de meest ernstige vorm. De medicatie voor deze vorm van hepatitis is peperduur ( € 900,- per week ), maar de kuur is na een paar weken stopgezet, omdat het lichaam dit niet verdraagt. Een buitengewoon ernstige situatie, die levensbedreigend is, als er geen andere oplossingen worden gevonden. We hebben informatie opgevraagd in Nederland ( apotheek en ziekenhuis) maar de berichten zijn niet gunstig. Het tragische van de zaak is , dat de hepatitis is opgelopen, toen hij tiener was en de hele klas van school met één naald geïnjecteerd is tegen bepaalde ziekten. Dit is een tijdbom, want de komende jaren zullen waarschijnlijk nog heel veel andere gevallen zich openbaren, omdat het virus bij heel veel mensen in Oekraïne ( en wellicht in vele andere Oost-Europese landen ) latent aanwezig is.

We hopen en bidden dat er nog middelen gevonden mogen worden, om ds. Zsukovszky te kunnen helpen. We willen u vragen of u hem en zijn gezin in uw gebeden wilt betrekken.

Mocht u nog een mooi en waardevol Kerstcadeau willen schenken, dan zou het prachtig zijn om een hulpbehoevende bejaarde een jaar lang te voorzien van warme maaltijden voor € 250,- per jaar. Natuurlijk is een deel van dit bedrag ook van harte welkom! We willen u aan het eind van het jaar 2012 hartelijk bedanken voor uw trouwe hulp, klein en groot, die ons ook nu weer in staat stelde om veel dingen te kunnen doen. We zijn elke keer weer dankbaar en verwonderd over de mogelijkheden die we krijgen om in dit deel van Gods koninkrijk iets bij te mogen dragen.

We wensen u goede Kerstdagen en een gezegend 2013 toe.

 

26 juni 2012 - Dercen klaar!

Vlak voor de vakantie willen we u nog een keer enkele zaken mededelen rondom de projecten in Oekraïne. Zoals u weet is het project in Dercen in de eindfase beland. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit het programma Maatschappelijke transformatie Midden- en Oost Europa(MATRA) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 

Voor meer informatie over NCDO klikt u op het logo van NCDO

 

 

 

Zij hebben 50 % bijgedragen en we kunnen rustig stellen, dat het mede dankzij de hulp van het Ministerie een groot succes is geworden. Zowel de douche- en wasruimte voor bejaarden, de instructieruimte voor de brandweer en de ruimte voor jongerenwerk zijn nu klaar en het ziet er indrukwekkend uit. Voor het beschikbaar gestelde bedrag dat men ontving, heeft men fantastisch werk geleverd en we hopen dat het voor de hele gemeenschap een waardevolle aanvulling is qua zorg en jongerenwerk. Dit naast de gaarkeuken, die we in een eerder project mochten realiseren. De samenwerking met dominee Zsukovszky was goed en met veel mensen in het gebied is in de loop van 18 jaar een vertrouwensband gegroeid en ook een verbondenheid door het geloof. Dat maakt het ook elke keer weer goed en zinvol om elkaar te ontmoeten. Binnenkort zullen we u middels een kleine brochure de resultaten laten zien van het centrum in Dercen.

U weet ook dat we in de tussentijd ook gestart zijn met een nieuw project, waar we de komende jaren onze tanden in kunnen zetten, omdat het ook weer een project betreft, waar veel groei in kan zitten. Het betreft een tehuis voor gehandicapte jongeren. Op dit moment wordt er onderhandeld over een stuk terrein met daarop enkele gebouwen, die gebruikt kunnen worden, voor het realiseren van een goed huis met mogelijkheden om het later uit te breiden. In de herfst zal een deel van de werkgroep weer op pad gaan om te kijken of er stappen gezet kunnen worden, om daarmee een aantal jongeren te kunnen helpen.

Graag herinneren we u en jullie aan de volleybalavond die we op DV vrijdag 21 september willen houden, nadat we die eerder door omstandigheden hadden afgelast. We hopen op flink veel ploegen, die zo net na de vakanties, er weer lekker tegenaan kunnen gaan! We zullen de ploegen die zich eerder hadden opgegeven mailen, met de vraag of ze weer mee willen doen, maar er is nog plaats voor veel meer teams! Het gaat erom dat we een prachtige avond hebben met elkaar, maar natuurlijk ook om zoveel mogelijk geld bij elkaar te sprokkelen, voor het boven beschreven project. Daarom vragen we minimaal 100 euro per ploeg en ook minimaal 2 spelende dames per team. Meld je aan via gt-berge@home.nl en je hoort dan ongeveer 2 weken voor de tijd hoe het schema eruit zal zien. Vergeet je niet voor de vakantie op te geven!!

 

9 juni 2012 - volleybal in september

Bedankt voor het opgeven voor het IJHOE volleybaltoernooi van vrijdag 8 juni a.s. Helaas hebben we moeten besluiten om de avond niet door te laten gaan, omdat op dezelfde dag een behoorlijk aantal van de deelnemers naar een begrafenis zou gaan. En dan is het wel erg lastig om de knop om te zetten om aansluitend een avond lekker te gaan volleyballen.

We hebben de mails van de deelnemers opgeslagen en hopen z.s.m. te mailen over een nieuwe datum. Dat zal waarschijnlijk na de zomervakantie zijn, omdat het lastig is om in deze drukke weken voor de vakantie nog een geschikte datum te vinden. Van harte hopen we dat "oude" en nieuwe deelnemers dan weer van de partij zullen zijn!

Blijf in training, want we hopen over een tijd weer een mooi toernooi te kunnen organiseren! Voor vragen kun je altijd gt-berge@home.nl mailen.