Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

30 december 2011

Het jaar is weer bijna voorbij en als stichting willen we u hartelijk bedanken voor uw meeleven. We zijn elke keer weer verrast, dat er zoveel belangstelling is voor het werk dat we in Oekraïne mogen doen. Ook de giften die we telkens weer ontvangen, stemmen ons dankbaar. Het geeft ons de mogelijkheid om een groot aantal zaken op te kunnen pakken.

Op dit moment wordt er in Dercen druk gebouwd aan de was- en doucheruimte voor hulpbehoevende bejaarden en aan een ruimte voor het werk onder de jeugd. In het voorjaar moet dit project klaar zijn. Zoals u wellicht weet is het NCDO ook bij dit project betrokken en zij betalen de helft van de kosten die wij hiervoor moeten maken.

In Béregszász zijn we bezig met de aankoop van het huis, waarin er ruimte zal zijn voor de behandeling van meer dan 30 gehandicapte kinderen. De komende tijd willen we met de acties ons vooral richten op dit project, omdat het financieel best veel vraagt. Maar omdat we het een geweldige kans vinden om deze achtergestelde groep kinderen te kunnen helpen, willen we alles op alles zetten om dit te realiseren.

Daarbij hebben we ook uw hulp nodig! We hopen dat u ook in de komende tijd onze acties wilt ondersteunen, zodat we de verschillende projecten af kunnen maken en voort kunnen zetten. We denken in dit verband ook aan de gaarkeuken waarvan zo’n 70 mensen vier keer per week een warme maaltijd krijgen. De kosten daarvoor bedragen 200 euro per persoon en het zou mooi zijn als ook vanuit onze gemeente er een flink bedrag daarvoor kan worden overgemaakt, zodat dit stukje werk ook doorgang kan blijven vinden.

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid, in welke vorm dan ook en we hopen ook in de komende tijd op uw steun te kunnen rekenen. Elke keer weer zegt men ons in Oekraïne om u heel hartelijk te bedanken voor alles wat u voor hen doet, dat wordt echt zeer gewaardeerd.

Ze wensen u Gods zegen toe en een gezegend 2012.

 

29 juni 2011

Het is nu ongeveer een maand geleden dat we op zaterdagmiddag rond half 5 in de Dorpsweg aan kwamen rijden met 26 fietsers en de begeleiders. Een fantastisch welkom, dat we niet snel zullen vergeten. Zoals we die hele IJHOE fiets sponsortocht niet makkelijk vergeten zullen. Het was een zware tocht, met name die donderdag, toen er geweldig veel geklommen moest worden. En soms was het akelig steil. Het uiterste werd van iedereen gevraagd. Tenminste van de meesten van ons. Maar tijdens dat soort dagen zie je ook een prachtig stuk kameraadschap ontstaan, zie je dat mensen elkaar helpen. Dat er onbaatzuchtig dienstbaar met elkaar wordt omgegaan. Alleen dat al maakte het meer dan de moeite waard. En zo heeft iedereen dat ook ervaren. Ook de begeleiding, die eraan meegeholpen heeft dat het een prachtig evenement werd.

Met Hemelvaart hebben we eerst stilgestaan bij de thuiskomst van Jezus in het Vaderhuis en wat Hij daar doet. We hebben ook in wijder perspectief gekeken en naar de toekomst gekeken. Want we verwachten de terugkomst van Jezus als Koning. Dat hemels koninkrijk, daar leven we voor. En soms zagen we tijdens die rit al een klein stukje daarvan en dat bemoedigt je.

Na ontelbaar veel klimmen en dalen en o.a. een bezoek aan een oud IJsselmuidenaar, Wilma Flier, die in Limburg woont en die de groep verwend heeft met Limburgse vlaaien hebben we in totaal 555 kilometer afgelegd in 3 dagen. We hebben gereden in Frankrijk ( een heel klein stukje ), in Luxemburg, België, Duitsland en in Nederland. Het weer was prachtig, constant zon, maar ook constant tegenwind, omdat we noordwaarts reden en de wind uit het noordoosten kwam.

Het enthousiasme was groot en datzelfde enthousiasme hebben de rijders ook aan de dag gelegd bij het benaderen van sponsoren. We begrijpen heel goed dat veel bedrijven er weleens zat van worden om geld te doneren, maar we zijn wel heel blij dat we ongeveer € 20.000,- bij elkaar hebben gehaald, om onze medemens in Oekraïne te kunnen helpen. Van het NCDO krijgen we voor de projecten rond het kerkelijk gebouw in Dercen ook subsidie ( was- en doucheruimte bejaarden, realisatie instructieruimte brandweer en ruimte voor jongerenwerk ) en dat geeft ons nog meer mogelijkheden om veel gezinnen te helpen. In de herfst hopen we weer naar Oekraïne te reizen om de projecten verder te begeleiden. Nog wat eerder hopen we met een transport daar naar toe te gaan, maar op dit moment is de grens voor dit soort zaken dicht. We laten ons op de hoogte houden, want inmiddels is er weer een flinke voorraad aan meubelen en andere zaken, die men daar nog uitstekend kan gebruiken.

We willen iedereen die eraan heeft meegewerkt om de tocht tot een succes te maken, rijders, begeleiders, sponsoren groot en klein, nogmaals van harte bedanken en we zijn God dankbaar dat alles zo goed en voorspoedig verlopen is. De rijders zijn zo enthousiast dat ze een volgende keer graag weer mee willen doen….

 

06 juni 2011

Na maanden van organiseren en trainen is de tocht al weer verleden tijd! Wat blijft is de goede herinneringen, de verhalen, de foto's. En niet te vergeten de opbrengst: er is voor €  18.000 bij elkaar gefietst voor multifunctioneel gebouw Tabitha in het dorp Dercen (Oekraïne)! Hieronder wordt daar meer over verteld. Op deze plek een link naar foto's die een impressie geven van de tocht.

 

Zie ook www.dorpskerk.com.

Het doel van de sponsortocht was hulp te kunnen bieden in het dorp Dercen, waar IJHOE werkt aan de uitbreiding van het multifunctionele gebouw ‘Tabitha.’ De gaarkeuken, waar we vier jaar geleden voor hebben gereden, werkt prima, maar de hulp aan ouderen en gehandicapten staat nog in de kinderschoenen. Door de maatschappelijke ontwikkelingen in Oekraïne vallen veel oudere mensen buiten de boot en wordt er veelal niet meer voor ze gezorgd. We overleggen binnenkort of we ook een aanzet kunnen geven voor een opleiding van verzorgende. Het gebouw is zeer multifunctioneel, want ook de plaatselijke brandweer heeft hierin de kazerne. Veel materialen hiervoor zijn ook via IJHOE naar Dercen gebracht, waar de plaatselijke brandweerlieden enkele keren een cursus hebben gehad van collega’s uit IJsselmuiden. Op dit moment wordt er een ruimte in gereedheid gebracht, waar de brandweerlieden instructie krijgen en waar ze de gebruikte materialen kunnen schoonmaken.

Ook wordt er een ruimte gerealiseerd, waar jongeren zich zinvol kunnen vermaken en waar ze bijvoorbeeld computerlessen krijgen aangeboden