Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

 

Oktober 2016

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd rondom stichting IJHOE. Geweldig hoogtepunt was de 3e jongerenreis, die we in de eerste vakantieweek mochten hebben. Met ruim 40 jongeren een week lang op pad. Samen kijken naar de projecten die lopen en samen vakantie vieren in een geweldige sfeer en met heel veel vriendschap. Wellicht hebt u een van de jongeren zelf gesproken en dan weet u er alles van. Wat een enthousiasme, zelfs nog lang nadat de reis ten einde was gekomen. Er zijn veel indrukken opgedaan en met name het huis waar gehandicapte kinderen worden opgevangen en behandelingen krijgen maakte veel indruk. Mede door het prachtige werk van Margaretha en Stefan Bakker, die daar al enkele jaren wonen en die hun kennis en geloof delen met de mensen daar. Er worden prachtige resultaten geboekt en op deze manier lukt het om het taboe van de gehandicapte medemens te doorbreken. De jongeren hebben ongeveer 4000 euro bij elkaar gespaard, door allerlei acties te voeren en een deel daarvan is naar dit huis in Mezövari gegaan. Het andere deel naar de gaarkeuken in Dercen, waar hulp nodiger is dan ooit.


De afgelopen week zijn drie heren voor een kort bezoek in Oekraïne geweest en de situatie lijkt elke keer weer slechter te worden, met name vanwege de oorlog in het oosten van het land. Inflatie, lagere lonen, vertrekkende jongeren en gezinnen ontwrichten de samenleving. Toch zijn er velen, die blijven en die we van harte ondersteunen bij hun werk in kerk en samenleving. Juist de gaarkeuken vervult nu een nog belangrijker rol en alleen al voor de komende winter is er 7000 euro nodig om 80 mensen dagelijks een warme maaltijd te bezorgen. Dat is een grote kostenpost. Gelukkig kreeg IJHOE de gelegenheid om op de Rehoboth school wat te vertellen over het werk wat daar gedaan wordt. Dit keer ging de opbrengst van de traditionele worstenactie naar IJHOE en dit bracht het geweldige bedrag van 4900 euro op, zodat we ruim 5000 warme maaltijden kunnen betalen!

Omdat de situatie bijzonder slecht is, hebben we besloten om ook dit jaar aan u en jullie te vragen om een bijdrage te doen voor voedselpakketten. We kunnen het ons niet voorstellen, maar er is echt gebrek aan de meest basale levensbehoeften, zoals olie, meel, rijst en meer van dit soort zaken. We laten de pakketten ter plaatse maken en vorig jaar hebben we alleen al bij ds. Ferenc Radvanszky in zijn 2 gemeenten 1000 pakketten kunnen uitdelen! We hopen dat u hier ook aan wilt meehelpen. Voor 10 euro kunt u een gezin wat betreft basisbehoeften een flink eind de winter doorhelpen! U kunt uw gift voor een of meer pakketten overmaken op rek. nr. NL05 RABO 01413 81 345 t.n.v. Stichting IJHOE IJsselmuiden. U kunt ervan verzekerd zijn dat het geld voor 100 % besteed wordt aan de voedselpakketten!

Tenslotte kunnen we u melden dat we D.V. 24 – 27 mei 2017 voor de 5e keer de IJHOE fietstocht gaan houden. We hopen dit keer te starten in Winterberg ( Duitsland ) en in drie dagen terug te rijden naar IJsselmuiden. Redelijk veel klimkilometers, maar zeer de moeite waard! Vanaf nu kan men zich opgeven voor deze sponsortocht. Mail naar alwin_penninkhof@hotmail.com! We hopen dat er weer velen zijn die zich opgeven, zodat we het werk in Oekraïne ook op deze manier een flinke impuls kunnen geven.


Juni 2016

Het loopt weer tegen de zomer en in dit geval betekent het dat we met een veertigtal jongeren de eerste vakantieweek naar Oekraïne hopen te gaan. Vooral om contact te zoeken met de jongeren daar, die in moeilijke en soms zelfs zware omstandigheden leven, vaak zonder uitzicht. Het is mooi dat een aantal jongeren van onze gemeente belangstelling toont voor het werk van IJHOE. We zullen enkele projecten bezoeken, maar juist ook een paar dagen optrekken met de jongeren van Gecse en Kaszony. Zoals u misschien al gehoord hebt, zijn veel jongeren bezig om geld in te zamelen voor enkele projecten van IJHOE. We hopen daarbij natuurlijk op uw medewerking.

Medewerking hebben we een poosje geleden ook gehad van gemeenteleden bij het laden van een oplegger met schoolmeubilair en vele andere zaken. Deze lading is vlakbij de grens in Hongarije gelost en daarna in een busje in kleine delen naar Oekraïne gebracht. Mooi om te zien dat vele handen inderdaad licht werk maken. Nogmaals onze hartelijke dank.

Traditiegetrouw heeft ook Heidi van der Linde op de jaarlijkse vrijmarkt weer veel door haar zelf gemaakte kaarten verkocht, waarvan de gehele opbrengst bestemd is voor het huis waar gehandicapte kinderen worden verzorgd en behandeld. Heidi, ook dit keer weer hartelijk bedankt!

Groep 6 van de Ichthusschool heeft een paar weken geleden een ludieke actie gehouden: op een vrijdagavond gingen ze weer naar school, waar de klas les kreeg van de juffen en waarbij ook de ouders waren uitgenodigd. Op die avond mocht IJHOE het een en ander vertellen van het werk dat ze mogen doen, want de jongelui hadden voor het goede doel geld opgehaald. Bijna € 800,- was het prachtige eindresultaat en daarmee kan IJHOE 1000 warme maaltijden laten klaarmaken voor mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. De klas heeft die nacht op school doorgebracht en het was een onvergetelijk gebeuren.

Mooi om te zien dat er op allerlei fronten activiteiten worden ontwikkeld ten behoeve van het werk van IJHOE. Helaas is het nog erg nodig, je zou bijna zeggen, meer dan ooit. We danken iedereen voor de grote betrokkenheid bij dit werk. Voor de fietsliefhebbers alvast een belangrijke datum: de 5 e driedaagse IJHOE fietstocht wordt gehouden op D.V. 25 – 27 mei 2017. Binnenkort zal er meer duidelijk worden over de startplek, de route en andere details. We denken natuurlijk ook nog na over het wandelgebeuren. We zouden graag zien dat we dit mooie evenement nog weer een keer zouden kunnen organiseren.


Mei 2016

Zoals u wellicht weet is enkele weken geleden een delegatie van IJHOE in Oekraïne geweest voor een werkbezoek. Het was goed om er te zijn en om te zien hoe de projecten zich ontwikkelen. Er is nog steeds veel aan de hand, maar dat dringt nauwelijks door in het nieuws. Meer dan een miljoen Oekraïners is gevlucht, vanwege de oorlog in het oosten. Vanuit het oosten komen velen naar het veiliger westen, waarvandaan veel gezinnen juist weer naar Hongarije of een ander land gevlucht zijn, omdat de mannen en zonen niet als soldaat in deze oorlog willen dienen. Het betekent dat de dorpen ook van samenstelling veranderen en dat met name de ouderen achtergelaten worden. Een triest gevolg van deze oorlog. In de dorpen waar we mogen helpen is dat ook duidelijk zichtbaar. Daarom waren de door u gesponsorde voedselpakketten deze winter ook echt een uitkomst! Nogmaals dank daarvoor, namens de ontvangers en de predikanten van de dorpen.

De gaarkeuken in Dercen voorziet in een grote behoefte en ook dit keer is er weer geld achtergelaten voor de komende periode. In Mezövari functioneert het huis voor de gehandicapte jongeren heel goed en de bisschop gaf aan dat men nu ook van plan is om gehandicapte jongeren vanaf 15 jaar op te gaan vangen en daar programma’s voor te gaan ontwikkelen. We zijn dankbaar dat het Nederlandse echtpaar daar voorlopig nog blijft.  Ze zijn heel professioneel bezig en het niveau van de hulpverlening is mede door hen hoog. Onze bijdrage voor dit mooie project is voor het grootste gedeelte gerealiseerd en het stemt dankbaar dat er met tamelijk geringe middelen iets gebeurd is, wat voor tientallen gezinnen levens veranderend is geworden.

In een gesprek met de bisschop ( de voorzitter van de classis ) is er gesproken over andere projecten waar we wellicht een helpende hand in kunnen bieden. Omdat we altijd hulp aan de basis willen geven, hebben we met name gekeken naar zaken die met directe zorg te maken hebben. Door het steeds groeiende aantal alleenstaande ouderen zonder hulp van familie, is het opstarten van een soort wijkverpleging in dorpen iets, waar we graag in meedenken. In een later stadium zullen we kijken of de plannen die ontwikkeld worden, ook voor ons interessant zijn om onze bijdrage aan te leveren.

Jammer genoeg hebben we de wandeltocht afgelast, vanwege het geringe aantal aanmeldingen. De vorige keer waren het er veel meer en toen was de ambitie om een volgende keer weer mee te doen ook weer groot. Maar helaas werd onze verwachting niet bewaarheid. We kijken of we nog een keer een poging kunnen doen, want we weten dat er best veel wandelaars zijn, die voor IJHOE willen lopen. Iedereen, die al in training was, bedankt voor de inzet en hopelijk een volgende keer beter.

In de eerste week van de zomervakantie gaan we met ruim 40 jongeren weer op reis naar Oekraïne. We hopen op goede ontmoetingen met de jongeren van de gemeenten daar en we gaan kijken bij een aantal projecten.  Ook is er ruimte voor ontspanning, sport en spel.  We hopen dat de jongeren uit onze gemeente een goede indruk krijgen van het leven daar en dat ze mogen zien dat het geloof in Jezus ons samenbindt. Op dit moment bedenken jongeren die meegaan allerlei acties, zodat we met een mooi bedrag die kant op kunnen gaan en daadwerkelijk bij kunnen dragen aan maaltijden voor kansloze mensen.  We hopen dat u bijdraagt, als deze jongeren vol enthousiasme zich inzetten voor de medemens in nood!


Februari 2016

Van dominee Ferenc Radvanszky kregen we een aantal foto’s, waarbij zichtbaar werd dat er vele honderden voedselpakketten zijn uitgedeeld in Kaszony, Botragy, Dercen en Gecse. Nogmaals hartelijk dank voor de wederom prachtige bijdragen vanuit onze gemeente. Op deze manier zijn veel mensen erg geholpen. In de beide gemeenten van ds. Radvanszky waren het alleen al ongeveer 900 pakketten!

Intussen is de situatie nog steeds gespannen, met name  in het oosten van het land. Dit heeft voor het westen, waar IJHOE werkzaam is, met name financiële gevolgen. We hopen daar waar we kunnen hulp te blijven bieden.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de 3e IJHOE jongerenreis in volle gang. Er hebben zich 40 jongeren opgegeven en op dit moment is de leiding druk bezig een programma te maken. Er is contact met de gemeenten van Kaszony en Gecse en net als de vorige keren zal er vast weer een mooi en zinvol programma worden samengesteld. De reis zal D.V. zijn van 15 tot en met 23 juli.


Actie voedselpakketten 2015/2016

 

Van Dominee Ferenc Rádvanszky (Kaszony en Botragy) kregen we een bedankmail en enkele foto's. Omdat dominee Rádvanszky in Kampen heeft gestudeerd kan hij aardig Nederlands. Zijn mail is daarom hieronder letterlijk geciteerd.

 

Namens van mijn beide gemeente, wij zijn heel dankbaar voor het winterhulp. In Kaszony ong. 455 en in Botragy 410 gezinnen hebben voedsel paketen van uw gestuurde gekregen. Iedereen was heel blij. Deze project van uw is heel populair. De ouderlingen, die hebben de paketen uitgedeeld, waren ook heel enthousiast.

Ik stuur paar foto's over deze uitdeling aan uw door.

Van hartelijke groet,

Ferenc