Welkom op de website van IJsselmuiden helpt Oekraïne
 

Financiële verantwoording 2016Toelichting 2016 op de af te dragen gelden die tegenover de kas/ en banksaldi op de balans staan.

Ongelabeld 

Er zijn giften (zowel contant als per bank) ontvangen zonder dat er een bestedingsdoel is opgegeven. Deze giften staan 'ongelabeld' onder de af te dragen gelden. Het gaat om (veelal periodieke) giften.
Overheadkosten die gemaakt worden door werkgroepleden van IJhoe, vergoeden zij op vrijwillige basis aan IJhoe. De netto overhead van € 419 is voornamelijk voor kosten van de reis naar Oekraïne en vaste kosten.
Transportkosten vrachtwagen met goederen bedroeg €  1.850
Tenslotte is er €4.664 ongelabeld geld besteed in Gesce (diaconie € 2.000, kinderdagverblijf € 750, voor kinderen €  214, trekker €  100 en studiefonds € 200). In Csoma is €  500 besteed aan ramen. In Kaszony is €  400 besteed aan diaconale hulp. In Dercen is er €  500 besteed voor reparatie van de auto tbv de gaarkeuken.

Kaszóny

De diaconie van de hervormde gemeente IJsselmuiden collecteert elk najaar t.b.v. IJhoe. De opbrengst bestemmen we altijd voor twee diaconale werkers van de kerkelijke gemeente te Kázóny; zij krijgen elk voorjaar een vast bedrag van € 1.500 van ons. De diaconiecollecte in het najaar 2016 heeft € 1.939,83 opbracht. Het restantbedrag gaat naar voedselpakketten.

Tabhitha Dercen
Er is totaal €  12.440 besteed aan de gaarkeuken. Per bank zijn er veel (periodieke) giften voor de gaarkeuken in Tabitha' ontvangen. Totaal €  7.088. Het tekort van €  5.352 is uit ongelabeld gefinancierd.

Mesövari
Naast een aantal grote giften is ook via Stichting We Need You uit Wierden een groot bedrag ontvangen.

Nieuw project
Vanwege de gift vanuit Wierden is de reservering welke IJhoe voor Mesövari had staan daar niet meer noodzakelijk en zal de reservering aan een nieuw project worden besteed.

Voedselpakketten
In 2016 is er een voedselpakkettenactie en worstenactie geweest om de allerarmsten in de winter te voorzien van eten. De totale opbrengst was € 9.992 en er is €  7.000 achtergelaten voor de allerarmste inwoners uit de regio tbv 2 winterperioden